Dit artikel is gerelateerd aan:

Aanbestedingsstukken opvragen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

In de aanbestedingsstukken geeft de overheidsorganisatie een exacte omschrijving van de aanbestede opdracht. In de bouwsector heet dit ook wel het 'bestek'. Hierin vindt u onder andere:

Op basis van de aanbestedingsstukken kunt u beoordelen of u in aanmerking komt voor de opdracht. De aanbestedingsstukken moeten altijd gratis ter beschikking worden gesteld. Het opvragen van de stukken is vrijblijvend. U hoeft zich niet in te schrijven. Aanbestedende organisaties kunnen u wel vragen of u zich wilt afmelden wanneer u besluit niet in te schrijven. De aanbestedingsregelgeving kent verschillende proceduresExterne link.

Uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen

Wilt u in aanmerking komen voor gunning van de opdracht? Bekijk dan de uitsluitingsgronden en geschiktheidseisenExterne link waaraan u moet voldoen. De aanbestedende dienst beoordeelt uw geschiktheid op basis van uw inschrijving en een aantal factoren. Het gewicht van deze factoren staat vaak in de aanbestedingsstukken. De Aanbestedingswet 2012 regelt dat de aanbestedende dienst eerst kiest voor de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI). Toepassen van de laagste prijs als gunningscriterium mag alleen nog als dit in de aanbestedingsstukken gemotiveerd wordt.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven