Werknemer recht op langer pleegzorgverlof en adoptieverlof

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 1 januari 2019

Wat is er veranderd?

Heeft u personeel? Werknemers die een kind adopteren of een pleegkind in huis nemen, hebben recht op adoptie- of pleegzorgverlof. Sinds 1 januari 2019 kunnen werknemers 2 weken langer met pleegzorg- en adoptieverlof. Het verlof is van 4 naar 6 weken gegaan. Dit verlof geldt voor beide ouders. Tijdens het pleegzorg- of adoptieverlof heeft een werknemer recht op een uitkering ter hoogte van het (maximum)dagloon.

Voor wie?

  • ondernemers met een werknemer die een kind adopteert of een pleegkind in huis neemt

Wanneer?

De Wet invoering extra geboorteverlof (Wieg) is ingegaan op 1 januari 2019.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven