Beroepsverbod zorg via tuchtrechtspraak

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: nog niet bekend

Wat verandert er?

Het is straks mogelijk om aan u als zorgverlener een beroepsverbod op te leggen via het tuchtrecht. Nu kan de tuchtrechter u als BIG-geregistreerde doorhalen in het BIG-register. U mag uw titel dan niet meer gebruiken en u mag niet meer zelfstandig voorbehouden handelingen verrichten. Wel kunt u nog werken in opdracht en onder toezicht van een andere BIG-geregistreerde. Straks kan de tuchtrechter ook dit verbieden en in het uiterste geval verbieden dat u patiënten behandelt.

Tuchtklacht

Patiënten krijgen ondersteuning bij het indienen van een tuchtklacht.

Registratie

De eisen voor (her)registratie worden strenger.

Voor wie?

Professionele zorgverleners (apotheker, arts, fysiotherapeut, psychotherapeut, verloskundige, tandarts, gezondheidszorgpsycholoog of verpleegkundige)

Wanneer?

Wanneer de wijziging ingaat, is nog niet bekend.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regelingExternal link én publicatie in het Staatsblad of de StaatscourantExternal link.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven