Aanscherping meldcode kindermishandeling

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 1 januari 2019

Wat is er veranderd?

Werkt u als professional met gezinnen, kinderen of volwassenen, bijvoorbeeld in de kinderopvang? En vermoedt u kindermishandeling of huiselijk geweld? De meldcode voor slachtoffers van ernstige kindermishandeling en huiselijk geweld is aangescherpt.

Zodra u ernstige mishandeling constateert, moet u Veilig ThuisExterne link informeren. Start u zelf een hulptraject bij vermoedens van kindermishandeling? Dan moet u dit bij Veilig Thuis laten registreren.

Naast deze verplichtingen zijn er nieuwe beroepscodes, zodat beroepskrachten zelf kunnen bepalen wanneer er sprake is van mishandeling.

Voor wie?

  • werkgevers in de kinderopvang
  • werknemers in de kinderopvang
  • zorgprofessionals

Wanneer?

De wijziging van de meldcode is ingegaan op 1 januari 2019.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven