Aanscherping regels ritueel slachten

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: nog niet bekend

Wat verandert er?

Heeft u een slachterij en doet u aan onbedwelmde (rituele) slacht? De regels worden aangescherpt. Straks:

  • mag u alleen nog ritueel slachten voor religieuze gemeenschappen in Nederland;
  • wordt de manier van slachten in specifieke regelgeving vastgelegd;
  • houdt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit permanent toezicht;
  • moet uw slachtinstallatie het lijden van dieren zo veel mogelijk terugdringen;
  • moet u zijn opgenomen in een register voor rituele slachterijen;
  • moet u geslachte dieren registreren en als ritueel geslacht herkenbaar maken.

Voor wie?

Slachterijen

Wanneer?

Wanneer de wijzigingen in werking treden, is nog niet bekend.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regelingExternal link én publicatie in het Staatsblad of de StaatscourantExternal link.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven