Dit artikel is gerelateerd aan:

Alcohol schenken met een drank- en horecavergunning

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

± 2 min lezen
Schenkt u alcohol in uw horecabedrijf? Dan heeft u een drank- en horecavergunning nodig. Kijk hier aan welke eisen u moet voldoen.

Direct regelen of meer weten?

Bij uw gemeente, provincie of waterschap

Schenkt u alcohol in uw horecabedrijf, dus voor consumptie ter plekke? Dan moet u een drank- en horecavergunning van de gemeente hebben. Uw horecapand moet aan een aantal inrichtingseisen voldoen. Schenkt uw vereniging of stichting drank als paracommerciële horeca-inrichting? Dan heeft u ook een drank- en horecavergunning nodig. Als u alleen alcoholvrije drank schenkt, heeft u in sommige gemeenten een drank- en horecaverlof nodig. Wanneer u van plan bent om alcohol te verwerken in voedsel, dan is de Drank en Horecawet niet van toepassing.

Ook als u alleen drank met minder dan 15% alcohol schenkt, heeft u een drank- en horecavergunning van de gemeente nodig.

Waaraan moet uw personeel voldoen?

Als u bier, wijn, port of sherry of sterke drank schenkt, moeten uw personeelsleden 16 jaar of ouder zijn. Uw barmedewerker onder de 18 jaar mag de alcohol verkopen, maar niet drinken. In uw zaak moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn. Deze moet minimaal 21 jaar zijn en een SVH Verklaring Sociale hygiëne of Verklaring Vakbekwaamheid hebben. Dit kunt u opzoeken in het Register Sociale Hygiëne.

Heeft u een vof? Dan gelden deze eisen voor alle vennoten. Mogelijk vraagt uw gemeente om een ingevuld Bibob-formulier.

Zijn er veranderingen in uw horecabedrijf?

Verandert de leidinggevende van uw horecabedrijf? Dan moet u dit melden bij de gemeente. Verandert de rechtsvorm van uw horecabedrijf? Dan moet u een nieuwe drank- en horecavergunning aanvragen. Verandert uw horecabedrijf bouwtechnisch zo dat de omschrijving in uw vergunning niet meer klopt? Dan moet u dit binnen een maand melden bij de gemeente.

Ontheffing Drank- en horecawet (tapontheffing)

Wilt u als horecaondernemer bij een evenement bier, wijn, port of sherry verkopen? Dan heeft u een ontheffing artikel 35 Drank- en horecawet van de gemeente nodig. Deze geldt voor een aaneengesloten periode van maximaal 12 dagen. U kunt voor hetzelfde jaarlijkse evenement 1 ontheffing krijgen. Mogelijk heeft u ook een evenementenvergunning nodig.

Speelautomaat en verkoop tabak

Wilt u een speelautomaat plaatsen in uw horecaonderneming? Dan heeft u daarvoor een vergunning nodig. Wilt u ook tabak verkopen in uw horecabedrijf? Dan moet u voldoen aan de regels voor tabak- en rookwaren. De leeftijdsgrens voor de verkoop van tabak is 18 jaar.

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

De (ontheffing) drank- en horecavergunning vraag u digitaal aan bij de gemeente via de berichtenbox. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven