Dit artikel is gerelateerd aan:

Algemene heffingskorting gaat extra omhoog

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 1 januari 2020

Wat verandert er?

Het kabinet wil de algemene heffingskorting extra verhogen. In 2019 gaat deze korting al met stappen omhoog. In 2020 en in 2021 komt daar een extra korting bovenop. Mensen met een jaarinkomen tot € 68.507 hebben hier voordeel van.

De algemene heffingskorting is een korting op de inkomstenbelasting en premie . Iedereen heeft recht op de algemene heffingskorting. Of u helemaal gebruikt kunt maken van deze korting, hangt af van uw leeftijd en of u het hele jaar in Nederland heeft gewoond.

Hoeveel algemene heffingskorting u krijgt heeft te maken met de hoogte van uw inkomen. Lagere inkomens hebben krijgen meer korting dan hogere inkomens.

Voor wie?

Iedereen die in Nederland inkomen uit werk en woning heeft, bijvoorbeeld:

  • ondernemers
  • freelancers
  • uw werknemers in loondienst
  • huiseigenaren

Wanneer?

De wijziging gaat naar verwachting in op 1 januari 2020.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regelingExterne link én publicatie in het Staatsblad of de StaatscourantExterne link.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven