Dit artikel is gerelateerd aan:

Baangerelateerde investeringskorting (BIK) verrekenen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

± 1 min lezen
Ingangsdatum: 1 september 2021

Wat verandert er?

Vanwege de coronacrisis helpt het kabinet werkgevers om investeringen te doen met een nieuwe investeringskorting: de baangerelateerde investeringskorting (BIK). Als u een investering doet, zoals de aankoop van bijvoorbeeld een nieuwe machine, een computersysteem of een elektrische bestelauto, krijgt u korting die u kunt verrekenen via de loonheffing.

  • Bij investeringen tot € 5.000.000 per kalenderjaar is de korting van 3,9% van het investeringsbedrag.
  • Bij investeringen boven € 5.000.000 is de korting 1,8% van het investeringsbedrag.

De investeringskorting geldt alleen voor nieuwe investeringen in bedrijfsmiddelen, waarvan de investeringsverplichting is aangegaan op of na 1 oktober 2020. U moet de investeringen tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 helemaal hebben betaald en binnen 6 maanden na die volledige betaling ook gebruiken. Voor alle aanvragen geldt een ondergrens van € 1.500 per bedrijfsmiddel en € 20.000 per aanvraag.

Aanvragen is mogelijk vanaf 1 september 2021, maximaal 4 keer per jaar (1 x per kwartaal).

Voor wie?

  • werkgevers die investeren

Wanneer?

Naar verwachting kunt u vanaf 1 september 2021 een eerste aanvraag indienen.

De Europese Commissie moet de BIK nog goedkeuren. Bij goedkeuring zal de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de BIK uitvoeren in samenwerking met de Belastingdienst.Op dit moment kan RVO daarom nog geen duidelijke antwoorden geven op vragen: de inhoud van de regeling is nog niet vastgesteld en er is nog geen goedkeuring van de Europese Commissie. We verwijzen u naar rijksoverheid.nl. Houdt rvo.nl en rijksoverheid.nl in de gaten voor updates.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven