Bedrijf starten vanuit een WW-uitkering

Deze informatie is geplaatst door

Centraal Bureau voor de Statistiek | Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | UWV

U heeft verschillende opties als u een bedrijf start vanuit de WW. Bij de startperiode en bij inkomstenverrekening houdt u een deel van uw WW als vangnet. In ruil daarvoor moet u wel solliciteren of uw uren opgeven aan het UWV. U kunt uw WW ook direct stoppen en verdergaan als ondernemer. Lukt het toch niet met uw bedrijf, dan kunt u soms opnieuw WW aanvragen. Overleg wel eerst met het UWV voor u start. Want het kan zijn dat u toestemming nodig heeft.

U begint uw bedrijf met de startperiode

Tijdens de startperiodeExterne link kunt u zich volledig richten op de start van uw bedrijf. U heeft dan namelijk 26 weken lang geen sollicitatieplicht. U ontvangt in deze periode gewoon uw WW-uitkering, maar die is wel 29% lager. Vraag voor de startperiode altijd toestemming van het UWV.

U kunt de startperiode alleen gebruiken als u nog geen bedrijf heeft. En duurt uw WW korter dan 26 weken, dan is uw startperiode natuurlijk ook korter.

Wat gebeurt er na de startperiode?

Dat hangt ervan af of u verder gaat met uw bedrijf. Doet u dat, dan krijgt u te maken met inkomstenverrekening. U moet dan uw uren opgeven aan het UWV. Heeft u uw WW helemaal niet meer nodig? Dan kunt u uw uitkering natuurlijk ook stopzetten. Gaat u niet verder met uw bedrijf, dan kunt u misschien weer WW krijgen. Dat heet herleving van uw oude WW-recht.

U begint uw bedrijf met inkomstenverrekening

U moet dan alle uren doorgeven die u aan uw bedrijf besteedt. Dus niet alleen de uren waarmee u geld verdient. Maar ook uren voor bijvoorbeeld uw administratie of het vinden van klanten. UWV berekent met die uren een fictief inkomen. Dat fictieve inkomen gaat af van uw WW en dat blijft zo. U krijgt dus niet meer WW als u tijdelijk minder uren voor uw bedrijf werkt.

Voor inkomstenverrekeningExterne link heeft u geen toestemming nodig van het UWV. U kunt dus direct starten als ondernemer. Ook als u nog ander werk heeft of nog geen WW krijgt. Maar let op: voor de uren die u niet aan uw bedrijf besteedt, moet u nog steeds solliciteren. Kijk op uwv.nl voor een uitleg over het fictieve inkomen en voor een voorbeeldberekeningExterne link.

Wat als u uw uren niet doorgeeft?

Geeft u uw uren niet op tijd door? Of geeft u niet al uw uren door? Dan kunt u gekort worden op uw uitkering. Of u krijgt een boete. En was uw WW achteraf te hoog? Dan moet u alles terugbetalen en u krijgt een boete.

Vind hier uw Inkomstenopgave en een uitleg over het invullenExterne link. Voor het invullen zelf moet u inloggen met uw DigiD.

U begint uw bedrijf zonder WW-uitkering

Dan heeft u geen sollicitatieplicht meer. U hoeft ook niet door te geven hoeveel uren u aan uw bedrijf besteedt. U krijgt geen uitkering meer. Maar u houdt wel recht op WW. Dus stel dat het niet lukt met uw bedrijf, dan kunt u opnieuw WW aanvragen. Dat heet herleving van uw oude WW-recht. Gebruik dit formulier om uw uitkering te stoppenExterne link.

Vraag het UWV om een onderzoeksperiode voor u start met uw bedrijf

U krijgt dan de tijd om uw idee voor een bedrijf te onderzoeken. En om u voor te bereiden op het ondernemerschap. Een onderzoeksperiode duurt maximaal 6 weken. U hoeft dan niet te solliciteren en u houdt uw WW. Begint u toch maar niet met een bedrijf? Dan gelden voor u weer de gewone rechten en plichten voor een WW-uitkeringExterne link. Lees meer over de onderzoeksperiodeExterne link op uwv.nl.

Lukt het niet met uw bedrijf? Vraag herleving aan van uw WW-recht

Dit kan als u stopt met uw bedrijf terwijl u nog recht heeft op WW. U moet dan wel weer solliciteren. Lees alle voorwaarden voor herlevingExterne link op uwv.nl.

Video Hoe start ik een bedrijf uit de WW?

Deze ondernemers vertellen hoe zij vanuit de WW een bedrijf zijn gestart.

Feiten en cijfers: wisseling arbeidspositie

De grafiek laat het aantal personen zien dat een kwartaal eerder geen betaald werk had, hiernaar zocht en direct daarvoor beschikbaar was (werkloze beroepsbevolking) en in het lopende kwartaal werkt als zelfstandige.

Deze informatie is geplaatst door

Centraal Bureau voor de Statistiek
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
UWV