Bedrijf stoppen in 7 stappen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven | Centraal Bureau voor de Statistiek | KVK

Bij het stoppen van uw bedrijf komt veel kijken. Waar moet u aan denken voordat u stopt? Met welke regels en vergunningen krijgt u te maken? 7 belangrijke stappen voor het beëindigen van uw bedrijf.

1. Schrijf u uit bij het Handelsregister

U moet zich uitschrijven uit het Handelsregister van KVK. Hoe u dat doet is afhankelijk van de rechtsvorm van uw bedrijf. U kunt uw bedrijf in principe met terugwerkende kracht uitschrijven. De datum van opheffing van de onderneming moet na de datum van ingang van de laatst doorgegeven wijziging liggen.

Wilt u een uitkering aanvragen (stap 6)? Wacht dan nog even met uitschrijven.

2. Controleer uw afmelding bij de Belastingdienst

KVK geeft uw gegevens door aan de Belastingdienst. U moet fiscaal afrekenen met de Belastingdienst.

3. Zeg uw bedrijfsverzekeringen op

Als u uw bedrijf beëindigt, moet u denken aan het opzeggen van uw bedrijfsverzekeringen.

4. Zeg de domeinnaam van uw website op

Neem voor het opheffen van een .nl-domeinnaamExternal link contact op met uw registrar. Deze geeft de wijziging door aan de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN).

5. Ga na of u in aanmerking komt voor stakingsaftrek

Als u stopt met uw onderneming, komt u mogelijk in aanmerking voor stakingsaftrek. U betaalt dan minder belasting over de stakingswinst.

Denk ook aan het opzeggen van vergunningen, telefoonnummers, abonnementen en het beëindigen van lopende contracten, bijvoorbeeld voor kantoorruimte.

6. Ga na of u aanspraak maakt op een uitkering

Als u uw bedrijf wilt beëindigen, kunt u als (oudere) zelfstandig ondernemer mogelijk financiële ondersteuning van uw gemeente krijgen op basis van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) of de Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ). Een van de voorwaarden is dat u nog ingeschreven staat in het Handelsregister.

7. Bewaar uw administratie

Na beëindiging van uw bedrijf moet u uw administratie nog minimaal 7 jaar bewaren. U mag uw papieren administratie digitaal opslaan.

Het is mogelijk dat u nog andere verplichtingen heeft. Als u bijvoorbeeld personeel moet ontslaan, moet u een ontslagvergunning aanvragen.

Feiten en cijfers: bedrijfsopheffingen

De grafiek laat het aantal opheffingen van bedrijven in Nederland zien per kwartaal.

Gerelateerde pagina's

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven
Centraal Bureau voor de Statistiek
KVK