Logo RijksoverheidLogo Ondernemersplein, alles van de overheid op één plekMenuZoekenZoeken
Bestemmingsplan controleren

Gemeente Laarbeek: Bestemmingsplan controleren

Deze informatie is geplaatst door: Gemeente LaarbeekLaatst gecontroleerd op

De procedure is als volgt. Een nieuw bestemmingsplan start met het ter inzage leggen van een ontwerp gedurende zes weken. Een publicatie verschijnt in de MooiLaarbeekKrant en de Staatscourant. Binnen de zes weken dat dit ter inzage ligt, bestaat de mogelijkheid voor iedereen om een zienswijze in te dienen bij de gemeenteraad. Een zienswijze betekent dat u er iets van mag vinden. Dat u het anders ziet, dan wat wij hebben bedacht. Daarna wordt het bestemmingsplan via behandeling in de commissie Ruimtelijk Domein voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad wordt dan gevraagd om het vast te leggen.

Na vaststelling door de gemeenteraad wordt het bestemmingsplan wederom zes weken ter inzage gelegd. Binnen die termijn bestaat de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Naar boven