Logo RijksoverheidLogo Ondernemersplein, alles van de overheid op één plekMenuZoekenZoekenHomeWetten en regels

Bestemmingsplan controleren

Deze informatie is geplaatst door:Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)Laatst gecontroleerd op ± 2 min lezenEnglish version

U wilt uw bedrijf op een (andere) plek vestigen? Check hier wat u moet weten over het bestemmingplan (ruimtelijk plan).

Meer weten of direct regelen

bij uw gemeente, provincie of waterschap
Gemeente TerschellingAndere gemeente, provincie of waterschap?

Wilt u weten of u uw bedrijf op een bepaalde plaats mag vestigen? In een bestemmingsplan beschrijft de gemeente wat er met de ruimte mag gebeuren. Bijvoorbeeld waar woningen, winkels, horeca en bedrijven mogen komen.

Bestemmingsplan inzien

U kunt de bestemmingsplannen van provincies, gemeenten en Rijk inzien op de website Ruimtelijkeplannen.nl. Ook kunt u bij uw eigen gemeente structuurvisies en (ontwerp)bestemmingsplannen van uw omgeving bekijken. In een structuurvisie staat een beschrijving van toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen.

Inspraak bij bestemmingsplan

Als uw gemeente een bestemmingsplan verandert, kan dit gevolgen hebben voor (de toekomst van) uw bedrijf. Voordat de gemeente het bestemmingsplan vaststelt, is er een inspraakprocedure. U heeft 6 weken om het ontwerpplan te bekijken en uw mening te geven. De gemeente bekijkt daarna de reacties en maakt een definitief bestemmingsplan. Uiteindelijk stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast.

Schade door bestemmingsplan

Geeft de gemeente een andere bestemming aan uw pand? Dan kunt u hierdoor planschade lijden. Uw gebouw kan minder waard worden. In sommige gevallen heeft u recht op een (gedeeltelijke) schadevergoeding. Deze vraagt u aan bij de gemeente.

Bedrijfsverplaatsing en onteigening

Is uw bedrijf in of vlakbij de bebouwde kom gevestigd? Dan kan de gemeente u vragen of u uw bedrijf wilt verplaatsen. Soms heeft de overheid grond nodig, en moet uw bedrijf een andere locatie krijgen. U wordt dan onteigend. U krijgt hiervoor een schadevergoeding. Voor onteigening moet altijd eerst het bestemmingsplan veranderd worden.

Verkoop van grond bij voorkeursrecht

Soms heeft de overheid uw grond nodig, bijvoorbeeld om er een weg aan te leggen. De overheid (gemeente, provincie of Rijk) kan dan een voorkeursrecht op uw grond vestigen. Als dat zo is, krijgt u dat te horen. Een voorkeursrecht geeft aan de overheid het eerste recht van koop. Gaat u uw grond verkopen, en geldt er voorkeursrecht? Dan moet u deze eerst aan de betrokken overheid aanbieden.

Bestemmingsplan veranderen

Wilt u gaan bouwen, verbouwen of uitbreiden? En passen uw plannen niet binnen het bestemmingsplan? Dan kunt u in bepaalde gevallen een omgevingsvergunning krijgen voor het handelen in strijd met de regels voor ruimtelijke ordening. Deze vraagt u aan bij de gemeente. U kunt de gemeente ook vragen het bestemmingsplan te veranderen. Heeft u de omgevingsvergunning aangevraagd? Dan vraagt uw gemeente daarna een watertoets voor u aan bij de waterbeheerder. De waterbeheerder toetst of de aanvraag genoeg rekening houdt met wateraspecten.

Exploitatieplan en plankosten

In het exploitatieplan staat hoeveel kosten gemeenten maximaal mogen rekenen voor het bouwen en verbouwen van openbare voorzieningen. Als ontwikkelaar en bouwer kunt u de plankosten inschatten met de plankostenscan van de VNG.

Naar boven