Betalingen bij import

Deze informatie is geplaatst door

KVK | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

± 2 min lezen

Met de exporteur spreekt u af hoe u betaalt voor uw goederen. U kunt daarbij kiezen uit verschillende betaalmogelijkheden. Zoals blanco betalingen en de Letter of Credit (L/C). Er zijn verschillen in moment van betaling, bijkomende kosten en risico’s voor u en uw leverancier. Ook kunnen betaalgewoonten per land verschillen.

Vraag uw bank om advies

Bij betalingen tussen u en uw leverancier is de overheid geen partij. Vraag uw bank naar de voorwaarden, de risico's en de bijbehorende kosten van de verschillende internationale betaalmethoden.

Bepaal uw gewenste betaalmethode

Blanco betalingen

Er zijn 2 soorten blanco betalingen:

  • De blanco betaling voor levering. Hierbij betaalt u vooruit. Uw leverancier weet dan zeker dat hij zijn geld krijgt. Maar u heeft geen zekerheid dat hij de goederen levert.
  • De blanco betaling na levering (open account). Hierbij stuurt uw leverancier pas een factuur als u de goederen heeft ontvangen. Vooraf spreekt u met hem een betaaltermijn af. In dit geval weet u zeker dat u de goederen ontvangt. Maar uw leverancier weet niet zeker dat hij zijn geld krijgt.

Bankgarantie

Met een bankgarantie stelt uw bank of de bank van de exporteur zich garant voor de handelstransactie.

  • Als u niet volgens afspraak betaalt, dan betaalt uw bank aan de exporteur.
  • Andersom kan ook. Stel: de exporteur levert niet volgens afspraak. En u bent samen met hem en zijn bank een boeteclausule overeengekomen. U krijgt dan een financiële vergoeding voor uw schade van zijn bank.

Documentair incasso

Een documentair incasso geeft u en uw leverancier meer zekerheid. Het wordt vaak gebruikt als partijen elkaar nog niet goed kennen. Bij een documentair incasso stuurt uw leverancier de handelsdocumenten via zijn bank naar uw bank. U heeft de documenten nodig om de goederen te importeren. Maar u krijgt de documenten pas:

  • Na betaling. Dit heet Documents against Payment (D/P) of Cash against Documents (CAD).
  • Bij betaling op de vervaldag. Dit heet Documents against Acceptance (D/A).

Letter of Credit

Een Letter of Credit (L/C) heet ook wel documentair accreditief of documentair krediet. Deze betaalmethode is de betrouwbaarste, maar relatief de duurste. Daarom wordt een L/C vaak gebruikt bij grote transacties. Of bij import vanuit een economisch instabiel land. Meestal betaalt uw bank uw leverancier pas als zij de handelsdocumenten van zijn bank hebben ontvangen. Daarna ontvangt u de handelsdocumenten en kunt u over de goederen beschikken.

Vreemde valuta

U loopt risico, doordat de valutakoers van vreemde valuta schommelt. Neem in overleg met uw bank maatregelen door:

  • Een valutaclausule in uw offerte op te nemen.
  • Het risico van koersschommelingen af te dekken.

Maak een risicoanalyse met uw bank

U kunt koersschommelingen opvangen met een valutatermijnstransactie, valutaopties of een vreemde-valutarekening.

Geschillen over de levering of de betaling

Heeft u een geschil over de levering of de betaling? Dan kunt u dit op verschillende manieren proberen op te lossen.

Check vooraf de betrouwbaarheid van de leverancier

Vraag bijvoorbeeld naar referenties. Onderzoek of uw leverancier in het handelsregister staat ingeschreven. Of laat een handelsinformatiebureau onderzoeken.

Deze informatie is geplaatst door

KVK
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland