Betere controle accountancy

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: nog niet bekend

Op deze pagina:

Wat verandert er?

De wettelijke controles op accountants worden verbeterd. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) krijgt nieuwe bevoegdheden. Ook wordt de governance van accountantsorganisaties versterkt. Een aantal maatregelen:

 • accountantsorganisaties met een vergunning als Organisatie van Openbaar Belang moeten straks onafhankelijk intern toezicht instellen;
 • er komt een geschiktheidstoets voor dagelijkse beleidsbepalers/bestuurders en personen die belast zijn met het interne toezicht;
 • alleen de algemene vergadering van aandeelhouders of de raad van commissarissen van een controlecliënt mag straks opdracht voor wettelijke controle verlenen aan een accountant;
 • de AFM kan straks de resultaten van een toetsing delen met het auditcomité (of vergelijkbaar orgaan) of de algemene vergadering van aandeelhouders van de gecontroleerde organisatie;
 • de externe accountant en accountantsorganisatie moeten herstelmaatregelen nemen wanneer de AFM tekortkomingen constateert;
 • de verjaringstermijn voor het instellen van klachten bij de AccountantskamerExterne link wordt 6 jaar vanaf het tijdstip van de verwijtbare handeling.

Voor wie?

 • accountantsorganisaties
 • (externe) accountants
 • beleggers
 • gebruikers van jaarrekeningen
 • andere belanghebbenden

Wanneer?

Wanneer de wetswijziging in werking treedt, is nog niet bekend.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regelingExterne link én publicatie in het Staatsblad of de StaatscourantExterne link.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven