Biotechnologische technieken toepassen op dieren

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Past u biotechnologische technieken toe op dieren of op embryo's van dieren? En zijn die niet bestemd voor biomedische doeleinden, maar bijvoorbeeld voor voedselproductie? Dan hebt u een vergunning nodigExternal link van de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK). U kunt de vergunning aanvragenExternal link bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Past u biotechnologische technieken toe bij dieren voor biomedisch onderzoek? Dan hoeft u geen vergunning te hebben.

Welke vergunningen hebt u nog meer nodig?

Wilt u genetisch gemodificeerde dieren maken, vermeerderen, houden of vervoeren? Dan hebt u ook een GGO-vergunning nodig van de minister van Infrastructuur en Waterstaat (I&W). Wilt u dierproeven doen met gewervelde dieren? Dan hebt u ook een vergunning nodig van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u de vergunning biotechnologie bij dieren digitaal aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven