Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bent u mkb-ondernemer? Dan kunt u met de BMKB-regeling een borgstelling krijgen voor een gedeelte van een krediet. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) staat garant voor dit deel. Zo kunt u bij de bank meer lenen dan u op basis van uw onderpand zou krijgen. U vraagt de BMKB-regeling niet zelf aan. Dit gebeurt via uw financier.

Coronacrisis: verruiming BMKB

De BMKB-regeling is verruimdExterne link om de economische gevolgen van het coronavirus op te vangen. Bedrijven kunnen de BMKB-regeling gebruiken voor een overbruggingskrediet of om het bedrag dat zij rood mogen staan (rekening courant-krediet) te verhogen. Het borgstellingskrediet is 75% van het krediet dat de financier geeft.

Agrarisch ondernemers (inclusief de visserijsector en aquacultuur) in Caribisch gebied kunnen ook de verruimde BMKBExterne link gebruiken. Getroffen agrarisch ondernemers in Nederland kunnen het verruimde Borgstellingskrediet voor de Landbouw (BL) gebruiken.

PFAS- en stikstofproblemen

Er is extra steun binnen de BMKB-regelingExterne link voor mkb'ers die minimaal 20% van de omzet uit activiteiten halen die worden geraakt door de PFAS- en stikstofproblemen. De overheid kan voor een groter krediet borg staan. U kunt tot en met 31 december 2020 gebruikmaken van deze extra steun.

BMKB voorwaarden

  • U heeft een mkb-bedrijf dat gevestigd is in Nederland, Bonaire, St. Eustatius of Saba.
  • U heeft een onderneming met maximaal 250 werknemers met een jaaromzet tot € 50 miljoen óf een balanstotaal tot € 43 miljoen.
  • Uw bedrijf bestaat langer dan 3 jaar.
  • Ook als starter kunt u in aanmerking komen voor een borgstellingskrediet als u bij de bank een starterslening afsluit.

Hoe kunt u BMKB aanvragen?

U vraagt niet zelf de BMKB aan. U kunt uw kredietverstrekker, een financier die is aangesloten bij de BMKB-regelingExterne link, vragen om de regeling te gebruiken. De financier meldt dit aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Er is een webportaal speciaal voor financiersExterne link waar ze kunnen melden en vragen kunnen stellen aan RVO.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland