Bodemenergie en aardwarmte - geothermie

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Wilt u de mogelijkheden verkennen voor de verwarming en koeling van gebouwen met bodemenergie- en aardwarmte? Op deze pagina vindt u algemene informatie, instrumenten en praktijkvoorbeelden. Bodemenergie en aardwarmte is een hernieuwbare energiebron die gewonnen wordt uit de ondergrond of diepere aardlagen (> 500 meter).

Voor wie?

Adviseurs, architecten, leveranciers, woningcorporaties, gemeentes, gebouwbeheerders, bouwondernemingen, projectontwikkelaars, installateurs en fabrikanten.

Aardwarmte (geothermie)

Aardwarmte (geothermie) uit dieper gelegen aardlagen wordt in Nederland gebruikt sinds 2007. De diepte van de putten varieert tussen de 500 - 4.000 meter. Men pompt hierbij heet water omhoog dat, afhankelijk van de diepte, tussen de 40-120°C is. Men boort 2 putten of meer: één pompt warm water omhoog en één pompt het afgekoelde water weer terug in de grond. Door de diepte van de putten zijn er meer risico’s dan bij ondiepe bodemenergie.

Bodemenergie (tot 500 meter diep)

Bodemenergie is een hernieuwbare energiebron die uit de ondergrond (< 500 meter) wordt gewonnen. Daarmee kun je gebouwen koelen en verwarmen. Ondiepe bodemenergie wordt al vanaf circa 1990 in Nederland toegepast in de gebouwde omgeving, glastuinbouw, landbouwbedrijven en industrie. De warmte uit ondiepe bodemenergie is erkend als hernieuwbare energie in de Europese Richtlijn Hernieuwbare Energie. Koude uit ondiepe bodemenergie is nog niet erkend als vorm van hernieuwbare energie.

Er zijn verschillende uitvoeringsvormen van ondiepe bodemenergie, de belangrijkste hoofdverdeling zijn 'open' en 'gesloten' systemen die ieder weer verschillende uitvoeringsvormen hebben, zoals doubletten, monobron, et cetera. De wet- en regelgeving voor open –en gesloten systemen verschilt.

Fiscaal voordeel en subsidie

Bodemenergie

Aardwarmte (geothermie)

Instrumenten

Bekijk welke instrumenten u kunt inzetten bij uw verkenning van aardwarmte en bodemenergie (geothermie).

> Instrumenten Bodemenergie en aardwarmte (geothermie)External link

Inspiratie opdoen?

Andere ondernemers en particulieren maken al succesvol gebruik van bodemenergie en aardwarmte. Lees hun ervaringen en tips in de praktijkverhalen of op de projectpagina.

> PraktijkverhalenExternal link > ProjectpaginaExternal link

Wet- en regelgeving

Publicaties

Bekijk films, studies en rapporten over bodemenergie en aardwarmte op de pagina Publicaties bodemenergie en aardwarmte (geothermie)External link.

Meer weten?

Achtergrond

RVO.nl stimuleert het gebruik van ondiepe Bodemenergie en aardwarmte in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Bodemenergie/aardwarmte is een onmisbare bron bij de transitie naar een duurzame energievoorziening.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

088-042 42 42

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland