Dit artikel is gerelateerd aan:

Boetes

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Begaat u een strafbaar feit? Dan kunt u een geldboete krijgen van minimaal € 3 en maximaal € 830.000. Er zijn 6 categorieën strafbare feitenExterne link. De categorie bepaalt de maximale hoogte van de geldboete. De rechter bepaalt hoe hoog de boete precies is.

Boetebedragen van overtredingen

De boetebedragen van de meest voorkomende lichte overtredingen staan in de BoetebaseExterne link van het Openbaar Ministerie (OM). De Boetebase geldt niet voor overtredingen die schade of letsel tot gevolg hebben.

Hoogte van verkeersboetes

Verkeersovertredingen en snelheidsovertredingen worden administratief (zonder rechter) afgehandeld. De hoogte van een verkeersboete hangt af van de overtreding. U betaalt de verkeersboete aan het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). U ontvangt hiervoor een beschikkingExterne link. Boetes vanaf € 225 kunt u in termijnen betalen. Bent u het niet eens met de beschikking? Dan kunt u (online) in beroep tegen de beschikkingExterne link bij de officier van justitie.

Verkeersboetes digitaal ontvangen

Bent u ondernemer met een groot wagenpark? En ontvangt u regelmatig boetes van het CJIB die u doorbelast aan werknemers of klanten? Dan kunt u ervoor kiezen de boetes digitaal te ontvangenExterne link. U verstuurt de boetes zelf naar uw werknemer of klant.

Verkeersboetes digitaal bekijken en betalen

Heeft u een verkeersboete ontvangen? Via het digitale loketExterne link van het CJIB kunt u de boete controleren en betalen.

Opleggen van een bestuurlijke boete

Een inspectiedienst van de overheid kan u een bestuurlijke boete opleggen. U betaalt de boete aan het CJIB. Bent u het niet eens met een bestuurlijke boete? Dan kunt u bezwaar maken bij de inspectiedienst van wie u de bestuurlijke boete heeft gekregen.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven