Btw-regels bij leveringen binnen EU eenvoudiger

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 1 januari 2020

Wat verandert er?

Handelt u over de grens binnen de Europese Unie? Dan kunt u te maken krijgen met vereenvoudigde regels over wie, waar en wanneer btw afdraagt. Die btw-regels zijn vanaf 1 januari 2020 voor de verschillende EU-landen hetzelfde. Met deze aanpassing worden knelpunten opgelost die door ondernemers worden ervaren in de huidige btw-regelgeving. Daarnaast helpt de vereenvoudiging om btw-fraude tegen te gaan.

Voor wie?

  • ondernemers die over de grens binnen de EU handelen

Wanneer?

De wijziging gaat naar verwachting in op 1 januari 2020.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regelingExterne link én publicatie in het Staatsblad of de StaatscourantExterne link.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Antwoord voor bedrijven

088 - 042 44 00

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven