Circulaire economie

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Vroeg of laat krijgt ook u ermee te maken: de circulaire economie. Een economie waarbij we slimmer omgaan met grondstoffen. Het kabinet zet hier vol op in. Bedrijven moeten in 2030 minimaal 50% minder mineralen, fossiele grondstoffen en metalen gebruiken. Dat is hard nodig om klimaatverandering tegen te gaan. Ook draagt dat in belangrijke mate bij aan de doelen van het Klimaatakkoord.
Hoe u als ondernemer of gemeente daaraan bijdraagt? U vindt bij ons de informatie die u op weg helpt en ondersteunt.

Hoe krijg ik financiering voor circulair ondernemen?

Zoekt u ondersteuning voor onderzoek en ontwikkeling? Wij bieden verschillende subsidies, financiële en fiscale regelingen aan. Zo kunt u voor pilot- en demonstratieprojecten gericht op circulaire economie gebruikmaken van de mogelijkheden van de DEI+ Circulaire EconomieExterne link.

De MIA\VamilExterne link maakt het via fiscaal voordeel extra aantrekkelijk om te investeren in circulaire technieken. Bijvoorbeeld rond het beperken van grondstoffengebruik of het terugwinnen van grondstoffen uit afvalstromen. Ook is deze regeling interessant als u duurzame investeringen wilt doen en bijvoorbeeld makkelijker leningen wilt aantrekken. Bent u internationaal gericht? Bekijk dan eens de verschillende Europese regelingen.

Externe link

Regeling grond-, weg- en waterbouw in voorbereiding

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft bekend gemaakt dat er een regeling komt voor projecten rond circulaire economie voor decentrale overheden en bedrijven op het gebied van de grond-, weg- en waterbouw (GWW). Op dit moment is hier nog geen nadere informatie over beschikbaar. Zodra er meer bekend is, leest u dat op onze website.

Hoe kan ik aan de slag met circulair ondernemen?

U kunt vandaag al werken aan de circulaire economie. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) helpt u op weg met kennis, programma’s en concrete tools. Ga bijvoorbeeld aan de slag met:

 1. Circulair bouwen met een overzicht van zaken waar u rekening mee kunt houden. Wat zijn nieuwe verdienmodellen? Hoe koopt u in en besteedt u aan? Met welke wet- en regelgeving heeft u te maken? Waar vindt u handige netwerken? Lees meer over Circulair bouwenExterne link
 2. In hoeverre bent u afhankelijk van grondstoffen en welk risico vormt dat voor uw bedrijf? Met de grondstoffenscanner krijgt u hier niet alleen antwoord op. U ziet ook wat u binnen uw bedrijfsstrategie kunt doen. Ga naar de GrondstoffenscannerExterne link
 3. Maatschappelijk verantwoord Inkopen. Als gemeente stimuleert u met uw inkoopbeleid de circulaire economie. Maar hoe kunt u duurzaam, biobased en circulair inkopen? Informatie en ondersteuning vindt u op Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)Externe link.
 4. Biobased ondernemen. Steeds meer bedrijven richten zich op bio-energie, biobased materialen en chemicaliën. Verken de mogelijkheden en laat u onder andere inspireren door Monitoring Biobased economy in NederlandExterne link.

Hoe vind ik partners voor mijn circulaire business?

Hoe circulair ook, het wiel hoeft u niet opnieuw uit te vinden. Veel bedrijven, gemeenten en kennisinstellingen zijn al bezig met circulair ondernemen. Sluit u daarom aan bij partners zoals:

 • Circulaire ondernemers. Op Nederland Circulair! draait alles om circulair ondernemen. Van innovatie en productie tot financiering en organisatie. Zoek ondernemers, stel vragen, win advies in en ontmoet elkaar op bijeenkomsten. www.circulairondernemen.nlExterne link
 • Hogescholen. Hogescholen, ondernemingen en overheden werken samen aan praktijkgericht onderzoek. Binnen de KIEM-VANG-regelingExterne link gaat het onderzoek om concrete innovaties op het gebied van circulaire economie. Welke mogelijkheden voor samenwerking ziet u?
 • Ontwerpers en designers. Circulair ondernemen begint bij een circulair productdesign. CIRCO leert hoe je ontwerpt in de circulaire economie. Bedrijven en ontwerpers uit de maakindustrie en de creatieve industrie werken samen aan concrete projecten en delen hun ervaringen. CIRCOExterne link

Wet- en regelgeving

Circulair ondernemen is relatief nieuw. Daarom kunt u tegen bepaalde belemmeringen in de wet- en regelgeving aanlopen. Het programma Ruimte in Regels zet zich met ministeries, RVO.nl en Rijkswaterstaat Leefomgeving in om belemmeringen in wet- en regelgeving weg te nemen. Meldt uw case aan via www.ruimteinregels.nlExterne link.

Hoe werk ik internationaal samen in de circulaire economie?

De circulaire economie is grenzeloos. U vindt dan ook internationale partners in Europa tot aan Azië en Amerika. RVO.nl voert verschillende programma’s uit om internationale samenwerking in circulair ondernemen te ondersteunen.

 • Partners for International Business. Het programma helpt bedrijven en kennisinstellingen uit Nederlandse (top)sectoren te positioneren in kansrijke buitenlandse markten. Dit gebeurt ook specifiek rond circulaire economie, recycling en biomassa. PIB.Externe link
 • Holland Circular Hotspot. Het platform stimuleert internationale inzet, export en uitwisseling van Nederlandse kennis, technologie en producten rond de circulaire economie. Het creëert en versterkt de exportkansen voor circulaire ondernemers en internationale uitwisseling van kennis en innovatie. hollandcircularhotspot.nlExterne link.
 • Europese fondsen. U kunt met de Europese programma’s INTERREGExterne link, Horizon 2020 Externe linken LIFEExterne link financiering krijgen voor uw samenwerkingsprojecten. Bij LIFE is samenwerking met Europese partners geen vereiste.

Waarom circulair ondernemen?

Het aantal consumenten in de wereld stijgt. Daardoor worden grondstoffen om producten te maken steeds schaarser en duurder. Tenzij we slimmer omgaan met grondstoffen en materialen zodat we ze deels kunnen hergebruiken. We noemen dit een circulaire economie.

In 2030 50% minder grondstoffen

Het kabinet zet volop in op circulair ondernemen. Met een rijksbreed programma wil het een circulaire economie ontwikkelen in 2050. Daarvoor moeten bedrijven in 2030 minimaal 50% minder mineralen, fossiele grondstoffen en metalen gebruiken. RVO.nl ondersteunt u hierin.

Door anders te kijken naar producten en grondstoffen

Hoe ontwerpt u producten die langer meegaan? Hoe zorgt u ervoor dat ze beter gerepareerd kunnen worden? Hoe kunnen onderdelen een tweede leven krijgen? Wie circulair onderneemt, kijkt anders naar producten en grondstoffen:

 • Denk niet aan ‘afval’ maar aan ‘grondstoffen’.
 • Bied producten aan als dienst. Consumenten kopen bijvoorbeeld geen wasmachine maar nemen een abonnement op wasbeurten.
 • Ondersteun de deeleconomie. Zo kunnen mensen hun eigen auto verhuren of een auto gezamenlijk aanschaffen.
 • Kies voor hernieuwbare, natuurlijke hulpbronnen, zoals hennepbeton en bouwmateriaal.

Met dezelfde winstmarges

In een circulaire economie heeft u als ondernemer natuurlijk nog steeds winstambities. U combineert ze met andere, natuurlijke en sociale waarden. Zo zet u zich extra in voor behoud van ecosystemen en een goede boterham voor werknemers.

En extra voordelen

Een circulaire economie heeft veel voordelen. Ook voor u.
 • Onderzoek voorspelt dat de circulaire economie tot 2023 een marktwaarde van € 7,3 miljard per jaar heeft en 54.000 banen oplevert. Verover nu een vaste positie in deze groeimarkt.
 • Als circulaire ondernemer benut u nieuwe kansen. Uw afval is geld waard. En het afval van anderen kunt u omzetten tot waardevolle grondstoffen of materialen.
 • U gaat nieuwe relaties aan in nieuwe sectoren. Zo ontstaan extra mogelijkheden voor groei.
 • U produceert minder afval en verbruikt minder energie en beperkt daarmee uitstoot van CO2.

Meer weten?

Monitoring Biobased Economy NL 2017.pdfpdf 5.009,16 KB

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

088-042 42 42

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland