Dit artikel is gerelateerd aan:

CO2-heffing voor de industrie

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

< 1 min lezen
Ingangsdatum: 1 januari 2021

Wat is er veranderd?

Heeft u een industriële installatie die onder het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) valt? Of een afvalverbrandingsinstallatie of installatie die grote hoeveelheden lachgas uitstoot? Als uw installatie meer dan de vrijgestelde hoeveelheid (dispensatierecht) aan broeikasgas uitstoot, dan gaat u met ingang van 2021 een CO2-heffing betalen.

Uitzonderingen

De heffing geldt niet voor de opwekking van elektriciteit en organisaties die niet binnen de industrie vallen. Bijvoorbeeld: glastuinbouw, ziekenhuizen of universiteiten.Hoeft u over een periode minder CO2-heffing te betalen dan de vrijgestelde hoeveelheid (dispensatierecht)? Dan kunt u geld terugkrijgen over de belastingtijdvakken die aan deze periode vooraf gingen. U kunt uw dispensatierechten zo verrekenen over maximaal 5 jaar.

Voor wie?

  • ondernemers die een industriële broeikasgas-, lachgas-, of afvalverbrandingsinstallatie exploiteren

Wanneer?

De wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet Milieubeheer is ingegaan op 1 januari 2021.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven