Concurrentiebeding vastleggen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven | Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Met een concurrentiebedingExterne link beschermt u uw bedrijf als uw werknemer weggaat. Uw werknemer mag dan bijvoorbeeld niet bij de concurrent gaan werken. Of een eigen bedrijf beginnen in dezelfde branche. Een concurrentiebeding mag u alleen opnemen in een contract voor onbepaalde tijd, een vast contract. Bij een tijdelijk contract mag dat alleen als er sprake is van zwaarwichtige bedrijfsbelangen. Bij een relatiebeding mag uw ex-werknemer uw klanten niet benaderen.

Inhoud van een concurrentiebeding

U mag zelf bepalen wat in uw concurrentiebeding staat, zoals:

  • voor welke werkzaamheden geldt het concurrentiebeding?
  • zijn er bepaalde bedrijven waar uw werknemer niet voor mag werken?
  • is er een regio waar uw werknemer niet hetzelfde werk mag doen?
  • wat is de boete bij overtreding?
  • hoe lang duurt het concurrentiebeding? De meeste werkgevers kiezen voor een duur van 1 of 2 jaar.

Let op: Zorg dat uw concurrentiebeding actueel blijft. Pas het bijvoorbeeld aan als uw werknemer een nieuwe functie krijgt of als het werkgebied van uw bedrijf groter wordt.

Wanneer geldt een concurrentiebeding?

Een concurrentiebeding is alleen geldig onder de volgende voorwaarden:

  • U legt de afspraken schriftelijk vast, bijvoorbeeld in het arbeidscontract of in uw arbeidsvoorwaarden.
  • Uw werknemer gaat schriftelijk akkoord met de afspraken. Bijvoorbeeld door het arbeidscontract te ondertekenen, of de brief waarin wordt verwezen naar de arbeidsvoorwaarden.
  • Uw werknemer is 18 jaar of ouder.
  • U krijgt toestemming van de ouders als uw werknemer minderjarig is.

Wanneer geldt een concurrentiebeding niet?

Een concurrentiebeding mag niet bij een tijdelijk arbeidscontract. Tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden. Het gaat dan om 'zwaarwichtige bedrijfsbelangen of dienstbelangen' die u moet toelichten in het arbeidscontract. Uw werknemer kan de kantonrechter vragen of het concurrentiebeding in zijn contract wel echt noodzakelijk is. Bijvoorbeeld: als hij vindt dat er geen zwaarwichtige bedrijfsbelangen bestaan. Als u het concurrentiebeding niet goed genoeg onderbouwt, kan de kantonrechter het beding vernietigen.

Niet nakomen van het concurrentiebeding

Houdt uw werknemer zich niet aan het concurrentiebeding? Dan kunt u de rechter inschakelen. Die kan uw werknemer dwingen zich eraan te houden door een boete op te leggen. Ook kunt u een schadevergoeding eisen. De rechter kijkt ook naar de belangen van de werknemer. Het is dus mogelijk dat de rechter oordeelt dat het concurrentiebeding niet (meer) geldt voor uw werknemer.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid