Corona-steunpakket voor ondernemers

Deze informatie is geplaatst door

KVK | Antwoord voor bedrijven | Belastingdienst

Laatst gecontroleerd op
± 5 min lezen

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) verlengd tot en met september

Heeft u minimaal 30% minder omzet door de coronacrisis? Dan kunt u Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) krijgen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De TVL-regeling is verlengd tot en met september 2021.

TVL voor het 2e kwartaal van 2021

De belangrijkste aanpassingen voor de TVL in het 2e kwartaal zijn:

 • Ook ondernemingen die tussen 15 maart 2020 en 30 juni 2020 zijn gestart kunnen TVL aanvragen. U kunt kiezen tussen 2 referentieperiodes om uw omzetverlies te berekenen: Q2 2019 of Q3 2020.
 • U krijgt 100% van uw vaste lasten vergoed.
 • Ook niet-mkb bedrijven kunnen TVL aanvragen. Op RVO.nl vindt u meer informatie over TVL voor grote ondernemingen
 • Het minimumbedrag voor vaste lasten van een bedrijf is € 1.500 per kwartaal. De hoogte van uw vaste lasten berekent RVO op basis van uw SBI-code, en is niet gebaseerd op uw werkelijke vaste lasten.
 • U krijgt minimaal € 1.500 per kwartaal subsidie. Ook als de berekening van RVO lager uitvalt. Het maximale subsidiebedrag per kwartaal is € 550.000 voor het mkb. Voor niet-mkb bedrijven is het maximale subsidiebedrag verhoogd naar € 1.200.000. U betaalt hier geen belasting over.

TVL voor het 3e kwartaal van 2021

De voorwaarden voor de TVL in het 3e kwartaal zijn hetzelfde als die in het 2e kwartaal. Het maximale subsidiebedrag in het 3e kwartaal is voor niet-mkb bedrijven € 600.000. Als referentieperiode om uw omzetverlies te berekenen kunt u kiezen uit:

 • Q3 2019 (juli – september 2019) of
 • Q3 2020 (juli -september 2020)

Voor de referentieperiode Q3 2020 mag u ontvangen corona-subsidies niet meetellen als omzet.

TVL aanvragen

U vraagt de TVL aan per kwartaal. De aanvraag voor TVL Q2 gaat naar verwachting in de tweede helft van juni open. U kunt zich bij RVO inschrijven om op de hoogte te blijven van de TVL. Niet mkb-bedrijven kunnen TVL voor Q1 tot 10 juni (17.00 uur) aanvragen bij RVO. Lees meer over de TVL aanvragen.

TVL-opslag voor land-en tuinbouwbedrijven

U krijgt een extra opslag van 21% voor de speciale kosten om planten en dieren in leven te houden. Deze opslag wordt bij het percentage vaste lasten geteld. U kunt maximaal € 225.000 opslag krijgen voor alle TVL-periodes bij elkaar.

Lees meer over de Opslag voor speciale kosten land- en tuinbouw.

TVL voor startende ondernemers

Bent u gestart tussen 30 september 2019 en 30 juni 2020 met uw bedrijf? Via de aparte regeling TVL voor startende ondernemers kunt u subsidie krijgen voor vaste lasten over het 1e kwartaal van 2021. Vanaf het 2e kwartaal kunt u alleen nog de gewone TVL aanvragen. U kunt de TVL voor startende ondernemers aanvragen van 31 mei (9.00) tot 12 juli (17.00). Lees meer over de regeling voor starters en vraag deze aan op RVO.nl.

Subsidie voor geannuleerde evenementen

Voor evenementen die tussen 1 juli en 31 december 2021 gepland staan, is er een subsidieregeling. Kan het evenement niet doorgaan vanwege corona? Dan kunt u compensatie aanvragen voor gemaakte kosten.

Lees meer over de Subsidie evenementen na verbod.

Tozo verlengd tot 3e kwartaal

Bent u zelfstandig ondernemer en heeft u financiële problemen? Met de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) vraagt u een uitkering aan tot maximaal € 1.500 netto per maand. Ook kunt u een lening aanvragen voor bedrijfskapitaal. De Tozo is verlengd tot eind september 2021.

Geen vermogenstoets

U kunt de regeling aanvragen (met terugwerkende kracht) bij de gemeente waar u woont. De startdatum voor aanvragen, kan per gemeente verschillen. Voor de Tozo geldt geen vermogenstoets meer.

Lees meer over de Tozo aanvragen.

Verder kijken op de arbeidsmarkt

Bent u voor lange tijd afhankelijk van de Tozo? Uw gemeente kan u helpen om nieuw of ander werk te vinden. Bijvoorbeeld met omscholing of coaching. Lees meer over hulp bij heroriëntatie via de gemeente.

KVK Corona regelingencheck

Krijg inzicht in de financiële regelingen voor uw bedrijf. Doe de KVK Corona regelingencheck. Niet alle regelingen zijn opgenomen en er zijn uitzonderingen.

NOW-regeling voor loonkosten ook voor 3e kwartaal

Heeft u personeel? De Tijdelijke Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) is verlengd tot en met september 2021. U vraagt de NOW aan per kwartaal. U kunt de NOW voor het 2e kwartaal aanvragen tot en met 30 juni bij UWV.

De belangrijkste voorwaarden van de NOW voor de huidige en volgende aanvraagperiode:

 • De tegemoetkoming van de loonsom is maximaal 85%.
 • U krijgt loonsteun bij 20% of meer omzetverlies. Vanaf het 3e kwartaal geeft u maximaal 80% omzetverlies op, ook als u eigenlijk meer omzetverlies heeft.
 • Voor de huidige aanvraagperiode mag de loonsom ten opzichte van juni 2020 dalen met 10% zonder dat u minder tegemoetkoming krijgt. Voor de NOW van juli tot en met september mag de loonsom ten opzichte van februari 2021 dalen met 10% zonder dat dit gevolgen heeft.
 • Als u personeel ontslaat vanwege economische redenen, wordt uw NOW-compensatie niet verlaagd. U bent verplicht uw werknemers te helpen met bijscholing of omscholing. Doet u dat niet, dan kunt u een boete krijgen van 5% op de NOW-subsidie. U moet contact opnemen met UWV om uw werknemers te begeleiden.

Lees meer over de voorwaarden en het aanvragen van de NOW.

Financiële regelingen in de grensstreek

Woont of werkt u over de grens? Lees welke regelingen er zijn voor ondernemers in de grensstreek op KVK.nl.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten

Kunt u met moeite uw noodzakelijke kosten (zoals woonkosten) betalen? Dan kan de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) u helpen. Woonkosten zijn bijvoorbeeld huur of hypotheek, gemeentelijke belastingen en elektriciteit, gas en water. U kunt de TONK met terugwerkende kracht krijgen van 1 januari 2021 tot en met 30 september 2021 voor maximaal 9 maanden. U kunt de TONK aanvragen bij uw gemeente.

Uw gemeente mag zelf bepalen hoe hoog uw vermogen mag zijn. Ook kan uw gemeente aanvullende voorwaarden stellen. Check bij uw gemeente wat de voorwaarden zijn en vanaf wanneer u de TONK kunt aanvragen.

Langer bijzonder uitstel aanvragen

U krijgt meer tijd om uw belastingschuld af te lossen. U krijgt 36 maanden de tijd om het volledige bedrag af te lossen. Eerder was de betaaltermijn nog 24 maanden. Voorwaarde is dat u bijzonder uitstel van betaling heeft gekregen vanwege corona. U kunt uitstel van betaling of een verlenging aanvragen tot 1 oktober 2021.

Heeft u eerder dit jaar al verlenging gekregen? Dan geldt het uitstel nu automatisch tot 1 oktober 2021. U hoeft pas vanaf 1 oktober 2022 te beginnen met betalen.

Lees meer over het aanvragen van bijzonder uitstel op Belastingdienst.nl.

Voucherfonds voor reisorganisaties

Heeft u niet genoeg geld om klanten te betalen die hun reisvoucher willen inruilen voor geld? Dan kunt u gebruikmaken van het voucherfonds via Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). De regeling geldt alleen voor aanbieders van pakketreizen. Lees op de website van Stichting Garantiefonds Reisgelden hoe u gebruikmaakt van het voucherfonds.

Sociaal pakket voor bij- en omscholing

Er is subsidie beschikbaar om mensen die hun baan verliezen, te helpen om ander werk te vinden. Ook flexwerkers, zzp'ers en zelfstandig ondernemers kunnen hier gebruik van maken.

Lees meer over subsidie voor omscholing.

Meer steun voor de culturele sector

De culturele sector krijgt extra steun bovenop de algemene steunregelingen. Heeft u een onderneming in de cultuursector? En zoekt u financiering voor nieuwe producties, programma’s, projecten of producten? Dan kunt u mogelijk de Cultuur Opstart Lening aanvragen.

Heeft u verlies geleden door de coronapandemie? Kijk of u een Cultuur Vermogen Lening kunt krijgen om door te kunnen met uw bedrijf. U kunt ook een beroep doen op de algemene steunregelingen voor ondernemers.

Lees meer over de extra steun voor de culturele sector op Rijksoverheid.nl.

Subsidie voor onderzoek in de mobiliteitssector

Werkt u in de auto-, luchtvaart- of maritieme industrie? En heeft uw bedrijf door de coronacrisis niet genoeg geld om te investeren in onderzoek en ontwikkeling (R&D)? Kijk of u gebruik kunt maken van de subsidieregeling R&D Mobiliteitssectoren (RDM). De subsidie is voor samenwerkingsverbanden die bijvoorbeeld onderzoek willen doen naar duurzaamheid.

Lees meer over de voorwaarden van de RDM-subsidie.

Deze informatie is geplaatst door

KVK
Antwoord voor bedrijven
Belastingdienst