Corona-steunpakket voor ondernemers

Deze informatie is geplaatst door

KVK | Belastingdienst | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Laatst gecontroleerd op
± 3 min lezen

Voor bedrijven die door de coronacrisis minder omzet hebben, zijn steunregelingen. De meeste zijn gestopt, zoals de TVL en de Bbz. Sommige steunmaatregelen blijven wel doorlopen, zoals de garantieregelingen voor evenementen.

TVL-regeling

Heeft u minder omzet door de coronamaatregelen? Dan kunt u mogelijk tegemoetkoming aanvragen voor uw vaste lasten bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Ook als u niet eerder Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) kreeg. Vaste lasten zijn bijvoorbeeld huur, verzekeringen en abonnementen.

TVL voor starters

Er komt een TVL-regeling voor ondernemers die tijdens de coronacrisis een bedrijf zijn gestart. De regeling is voor ondernemers die hun bedrijf zijn gestart tussen 30 juni 2020 en 30 september 2021. En die in het 4e kwartaal van 2021 en/of het eerste kwartaal van 2022 minder omzet hadden door de coronamaatregelen. Lees alvast meer informatie over de voorwaarden van de regeling.

Tijdelijke ondersteuning voor behoud zorgmedewerkers

Sommige zorgmedewerkers blijven lang ziek na een besmetting met corona. Na 2 jaar stopt de doorbetaling van loon en krijgen ze een uitkering. Met de nieuwe subsidieregeling wil de overheid zorgwerkgevers stimuleren deze medewerkers langer in dienst te houden. De regeling is nog in ontwikkeling.

Lees meer over de tijdelijke ondersteuning behoud zorgmedewerkers met post-covidklachten.

Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

Bent u zelfstandig ondernemer en heeft u financiële problemen? Dan kunt u via uw gemeente Bijstand voor zelfstandigen (Bbz) aanvragen. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) komt niet terug. Wel zijn de voorwaarden voor de Bbz versoepeld vanwege de verlengde coronamaatregelen. Uw gemeente doet onder meer geen vermogenstoets. U komt hierdoor eerder in aanmerking voor Bbz.

Check of u recht heeft op Bbz op Krijgikbbz.nl.

Tozo-lening terugbetalen

Moet u uw Tozo-lening terugbetalen? Dan begint u vanaf 1 juli 2022 met aflossen. De looptijd van Tozo-leningen is 6 jaar. Deze 6 jaar berekent u vanaf de start van uw lening. Over de maanden januari 2022 tot en met juni 2022 hoeft u geen rente te betalen.

Uitstel van betaling Belastingdienst

Het bijzonder uitstel van betaling duurde tot en met 31 maart 2022. De verlaagde invorderingsrente van 0,01% geldt tot 1 juli 2022. Daarna gaat deze stap voor stap terug naar het oude niveau. Tot 4% op 1 januari 2024.

Lees meer over de coronamaatregelen van de Belastingdienst.

Subsidie voor geannuleerde evenementen

Kan uw evenement door de maatregelen niet doorgaan? Dan kunt u de Subsidieregeling evenementengarantie (SEG) aanvragen. De regeling is verlengd tot en met 30 september 2022. De SEG is een combinatie van de Tijdelijke Regeling Subsidie Evenementen COVID-19 (TRSEC) en de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE). De SEG is voor geannuleerde evenementen in de periode 1 januari tot 30 september 2022. Het is nog niet bekend wanneer de SEG open gaat. Zodra de regeling open is, kunt u de subsidie aanvragen via RVO.

Extra geld voor culturele instellingen

Er komen nieuwe compensatieregelingen voor theaters, (pop)podia en concertzalen die door de coronamaatregelen omzet hebben verloren. Het is nog niet bekend wanneer u de compensatie kunt aanvragen.

De vergoeding in de regeling Fonds Podiumkunsten is verhoogd van 25% naar maximaal 55% van alle kaarten per voorstelling. U kunt daarnaast ook TVL aanvragen voor het 1e kwartaal van 2022. Ook komt er meer geld voor cultuurleningen om producties te financieren.

Subsidie voor sportevenementen

Organiseert u sportevenementen? En mist u omzet doordat er minder publiek mag komen kijken? Dan kunt u subsidie aanvragen voor (een deel van) de kosten. Ook is er geld beschikbaar voor de amateursport. De regelingen voor de sportsector zijn verlengd.

Landbouwregeling voor ongedekte vaste kosten

Voor landbouwbedrijven was de regeling Ongedekte Vaste Kosten (OVK) beschikbaar. Deze regeling is per 1 april 2022 gesloten.

Kredieten en leningen

De overheid heeft extra geld beschikbaar gesteld voor bestaande kredietregelingen. Deze corona-financieringsregelingen kunt u ook in het 1e en 2e kwartaal van 2022 nog aanvragen:

Coronasteun terugbetalen

De regelingen Tozo, Tonk en NOW zijn gesloten. Heeft u gebruikgemaakt van deze regelingen en moet u terugbetalen? Lees meer over het wel of niet terugbetalen van coronasteun.

Deze informatie is geplaatst door

KVK
Belastingdienst
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)