Corona-steunpakket voor ondernemers

Deze informatie is geplaatst door

KVK | Belastingdienst | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Laatst gecontroleerd op
± 4 min lezen

De overheid steunt bedrijven die zijn getroffen door de coronacrisis. Er komt meer geld beschikbaar voor bedrijven die worden geraakt door de coronamaatregelen. Zoals de horeca, evenementen en detailhandel. Lees op deze pagina wat er tot nu toe bekend is over de extra steun.

Opnieuw extra financiële steun voor bedrijven

Het kabinet heeft op 21 december bekendgemaakt dat er meer geld komt voor bedrijven die geraakt worden door de lockdown. De informatie is op deze pagina verwerkt. Lees meer over de extra financiële steun op Rijksoverheid.nl.

NOW-regeling verlengd

De loonsubsidie NOW is verlengd. Heeft u personeel en minimaal 20% minder omzet door de coronamaatregelen? Dan kunt u voor november en december 2021 NOW 5 aanvragen. De voorwaarden voor NOW 5 zijn bijna hetzelfde als bij de vorige NOW-regeling. Er zijn een paar verschillen. Bijvoorbeeld dat starters ook NOW kunnen aanvragen.

Voor januari tot en met maart 2022 komt de NOW 6. Hierdoor kunt u uw personeel doorbetalen en medewerkers behouden. Lees meer over de NOW 6 op Rijksoverheid.nl.

Percentage vergoeding omhoog

Voor het 4e kwartaal van 2021 en het 1e kwartaal van 2022 krijgt u maximaal 90% van uw omzetverlies vergoed. Dat was 80%.

Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

Bent u zelfstandig ondernemer en heeft u financiële problemen? Dan kunt u via uw gemeente Bijstand voor zelfstandigen (Bbz) aanvragen. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) komt niet terug. Wel zijn de voorwaarden voor de Bbz versoepeld vanwege de verlengde coronamaatregelen. Uw gemeente doet onder meer geen vermogenstoets. U komt hierdoor eerder in aanmerking voor Bbz.

Check of u recht heeft op Bbz op Krijgikbbz.nl.

Tozo-lening later terugbetalen

Moet u uw Tozo-lening terugbetalen? Dat hoeft pas vanaf 1 juli 2022. Dat was eerst vanaf 1 januari 2022. De looptijd voor Tozo-leningen is met een jaar verlengd. U moet uw Tozo-lening nu na 6 jaar in plaats van 5 jaar terugbetaald hebben. Deze 6 jaar berekent u vanaf de start van uw lening. Verder hoeft u over de maanden januari 2022 tot en met juni 2022 geen rente te betalen.

TVL-regeling verlengd, percentage omzetverlies lager

Heeft u in het 4e kwartaal van 2021 of het 1e kwartaal van 2022 minder omzet? Dan kunt u mogelijk tegemoetkoming aanvragen voor uw vaste lasten bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Ook als u niet eerder Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) kreeg. Vaste lasten zijn bijvoorbeeld huur, verzekeringen en abonnementen. Het subsidiepercentage van de TVL is 100%.

TVL 4e kwartaal 2021

Voor het 4e kwartaal van 2021 kunt u nu TVL aanvragen. RVO kijkt daarbij naar uw omzetverlies ten opzichte van het 4e kwartaal van 2019 óf 1e kwartaal van 2020. Voor het 4e kwartaal 2021 geldt dat u minstens 20% omzetverlies moet hebben. Dat was eerst 30%. U kunt tot en met 28 januari 2022 (17.00 uur) TVL aanvragen voor het 4e kwartaal 2021.

TVL 1e kwartaal 2022

Wanneer u TVL voor het 1e kwartaal van 2022 kunt aanvragen, is nog niet bekend. Het is ook nog niet bekend met welke periode RVO uw omzet zal vergelijken.

Lees meer over de voorwaarden van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).

Uitstel van betaling Belastingdienst verlengd

Het bijzonder uitstel van betaling voor ondernemers is verlengd tot en met 31 januari 2022. De verlaagde invorderingsrente van 0,01% geldt tot 1 juli 2022.

Lees meer over de verlengde coronamaatregelen van de Belastingdienst.

Subsidie voor geannuleerde evenementen

Kan uw evenement door de maatregelen niet doorgaan? Dan kunt u de Tijdelijke Regeling Subsidie Evenementen COVID-19 (TRSEC) aanvragen. Deze regeling is verlengd tot en met 30 september 2022.

Kunt u geen TRSEC aanvragen? Het kabinet werkt aan een extra regeling, de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE). De ATE vergoedt 100% van uw gemaakte kosten. Deze regeling is verlengd tot en met 30 september 2022.

Extra geld voor culturele instellingen

De coronamaatregelen raken de culturele en creatieve sector hard.

De vergoeding in de regeling Fonds Podiumkunsten is verhoogd van 25% naar maximaal 55% van alle kaarten per voorstelling. U kunt daarnaast ook TVL aanvragen voor het 4e kwartaal van 2021 en het 1e kwartaal 2022. Ook komt er meer geld voor cultuurleningen om producties te financieren.

Subsidie voor sportevenementen

Organiseert u sportevenementen? En mist u omzet doordat er geen publiek meer mag mogen komen kijken? Dan kunt u subsidie aanvragen voor (een deel van) de kosten. Ook is er geld beschikbaar voor de amateursport. De regelingen voor de sportsector zijn verlengd tot eind januari 2022.

Landbouwregeling voor ongedekte vaste kosten

Voor landbouwbedrijven blijft de regeling Ongedekte Vaste Kosten (OVK) beschikbaar.

Voucherfonds voor reisorganisaties

Heeft u niet genoeg geld om klanten te betalen die hun reisvoucher willen inruilen voor geld? Dan kunt u gebruikmaken van het voucherfonds via Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). De regeling geldt alleen voor aanbieders van pakketreizen. Lees op de website van Stichting Garantiefonds Reisgelden hoe u gebruikmaakt van het voucherfonds.

Kredieten en leningen

De overheid heeft extra geld beschikbaar gesteld voor bestaande kredietregelingen. Deze corona-financieringsregelingen kunt u ook in het 1e en 2e kwartaal van 2022 nog aanvragen:

Coronasteun terugbetalen

De regelingen Tozo, Tonk en NOW 1 tot en met 4 zijn gesloten (NOW 5 is open). Heeft u gebruikgemaakt van deze regelingen en moet u terugbetalen? Lees meer over het wel of niet terugbetalen van coronasteun.

Deze informatie is geplaatst door

KVK
Belastingdienst
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)