Dit artikel is gerelateerd aan:

Coronacrisis: NOW-noodmaatregel

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Heeft u werknemers en heeft u omzetverlies door de coronacrisis? Dan kunt u via de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW) een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen.

De NOW-noodmaatregel vervangt de Werktijdverkorting (wtv). U kunt geen Werktijdverkorting meer aanvragen.

Wat is NOW?

U heeft door een buitengewone gebeurtenis zoals het coronavirus minder of geen werk voor uw personeel. U kunt dan via NOW een tegemoetkoming krijgen in de loonkosten voor:

 • werknemers met een vast contract
 • werknemers met een flexibel contract

Lees voor welke werknemers u NOW kunt aanvragen.

De NOW 1 voor de maanden maart, april en mei 2020 kunt u niet meer aanvragen.

De NOW 2 voor de maanden juni, juli, augustus en september 2020 kunt u niet meer aanvragen.

U kunt vanaf 16 november t/m 13 december 2020 met terugwerkende kracht de NOW 3 aanvragen voor de maanden oktober, november en december 2020. Voor de maanden januari tot en met juni 2021 moet u voor iedere 3 maanden opnieuw aanvragen.

Voorwaarden voor NOW

De voorwaarden voor de NOW 3 zijn:

 • U heeft minstens 20% omzetverlies in de maanden oktober tot en met december. Vanaf januari 2021 moet u een omzetverlies van minstens 30% hebben. Gebruik de rekenhulp om uw omzetverlies te berekenen.
 • Concerns met Nederlandse en buitenlandse dochters tellen omzetverlies van rechtspersonen die geen Nederlands SV-loon hebben niet mee.
 • Werkmaatschappijen met ten minste 20% omzetverlies (waarbij het concern minder dan 20% omzetverlies heeft) komen ook in aanmerking voor de NOW. De werkmaatschappij moet een eigen rechtspersoonlijkheid hebben.
 • U moet de NOW-subsidie gebruiken voor het betalen van de loonkosten.
 • U moet een controleerbare administratie hebben.
 • U kunt u de loonsom geleidelijk laten dalen met 10%, 15% en 20%.
 • U houdt uw werknemers, ongeacht de contractvorm, zo veel mogelijk in dienst en u betaalt het loon van de werknemers door.
 • U moet uw werknemers 100% doorbetalen.
 • U moet uw werknemers stimuleren om bijscholing of omscholing te doen. U kunt hiervoor de subsidieregeling NL leert door gebruiken (u kunt tijdelijk geen gratis ontwikkeladviestraject meer aanvragen).
 • U moet bij ontslag van meer dan 20 medewerkers overleggen met de vakbonden of een andere vertegenwoordiging van werknemers.
 • De vaste (forfaitaire) opslag voor onder meer vakantiegeld, pensioenpremie en andere werkgeverslasten is 40%.
 • U mag geen dividend of bonus uitkeren en u mag geen eigen aandelen inkopen.
 • U moet uw werknemersvertegenwoordiging informeren over uw toegekende NOW-subsidie.
 • Uw naam, de voorschotten die u krijgt en de vastgestelde NOW-tegemoetkoming worden openbaar gemaakt op de website van UWV.
 • U moet loonaangifte doen op de voorgeschreven momenten.
 • U moet aan UWV melden als er dingen gebeuren die belangrijk kunnen zijn om uw subsidie te veranderen, te stoppen of vast te stellen.
 • U moet na uw subsidieperiode uw definitieve omzetdaling insturen met daarbij mogelijk een accountantsverklaring of een verklaring van een deskundige derde. Dat hangt af van de hoogte van het voorschot en het definitieve subsidiebedrag dat u heeft gekregen.
 • Als u de NOW 3 wilt aanvragen, maakt het niet uit of u al eerder NOW-subsidie heeft aangevraagd.

Lees meer over:

Komt mijn bedrijf ook in aanmerking voor de NOW?

Hoe hoog is de tegemoetkoming in de loonkosten?

Voor de maanden oktober, november, december 2020 krijgt u tegemoetkoming voor maximaal 80% van de loonsom (afhankelijk van de omzetdaling). Daarna krijgt u per 3 maanden minder subsidie: 70% en 60% van de loonsom (afhankelijk van de omzetdaling).

U kunt de loonsom laten dalen met 10%, 15% en 20% zonder dat de subsidie minder wordt (vrijstellingspercentage).

U krijgt van UWV een voorschot van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke omzetdaling was. De definitieve NOW-subsidie kan nog veranderen als de loonsom is gedaald.

Hoe kunt u NOW aanvragen?

U kunt vanaf 16 november tot en met 13 december 2020 de NOW 3 aanvragen bij UWV (met terugwerkende kracht) voor de maanden oktober tot en met december 2020. Voor de maanden januari tot en met juni 2021 moet u voor iedere 3 maanden opnieuw aanvragen.

Kunt u nog Werktijdverkorting aanvragen?

Nee dat is niet meer mogelijk. Als u al een aanvraag voor Werktijdverkorting heeft gedaan, krijgt u bericht. Uw aanvraag voor de ingetrokken Werktijdverkorting behandelt UWV als aanvraag voor de NOW-regeling. Lees hier waarom de Werktijdverkorting is ingetrokken en wat u moet doen als u al Werktijdverkorting heeft.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven