Databank octrooidocumenten

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

In de databank Espacenet vindt u een groot deel van de wereldwijde octrooidocumenten, ruim 90 miljoen uit meer dan 90 landen. Deze documenten beschrijven de techniek van uitvindingen. Ook vindt u er de namen van uitvinders en bedrijven die zich daarmee bezighouden. Espacenet is gratis toegankelijk.

U kunt zelf zoeken in EspacenetExterne link. Behalve een database met octrooidocumenten heeft Espacenet ook een geavanceerde zoekmachine om die databank te doorzoeken.

Begin met uw zoektocht

U begint uw zoektocht op het scherm 'Uitgebreid zoeken'Externe link. Hier vindt u verschillende velden, waarin u zoektermen kunt opgeven. Een combinatie van zoekmethoden levert vaak de beste resultaten. Na het zoeken geeft Espacenet een resultatenlijst. Daarover leest u meer op de pagina 'Wat kunt u met het zoekresultaatExterne link?'.

Instructiefilmpjes

Goed leren zoeken kost tijd. Hieronder vindt u voor elk zoekveld van het zoekscherm een kort instructiefilmpje. De filmpjes werken met een voorbeeld: u bent op zoek naar een kaassnijder die snijdt met behulp van een draad. Als trefwoorden bedacht u 'cheese', 'wire' en 'cut'. Hoe kunt u uw zoektocht nu uitvoeren?

Zoeken op woorden uit titel of samenvatting

Zoeken met woorden gaat heel eenvoudig. Gebruik Engelse termen en maak gebruik van truncatie (kortere vorm van het woord, eindigend op *). Zoeken met woorden heeft ook beperkingen. Veel octrooidocumenten zijn namelijk opgesteld in technische termen die u normaal niet gebruikt. Ook mist u documenten met woorden in een andere taal of met andere spelling.

Bekijk het instructiefilmpjeExterne link over zoeken met woorden.

Zoeken op nummers (publicatienummer, aanvraagnummer, prioriteitsnummer)

Weet u van een octrooiaanvraag of octrooi het nummer, dan vindt u zo snel het document. Zo'n nummer begint altijd met een tweeletterige landcode, bijvoorbeeld NL voor Nederland of EP voor Europa. Zonder deze code vindt u ook octrooien met hetzelfde nummer maar een andere landcode.

Bekijk het instructiefilmpje over zoeken met nummersExterne link.

Zoeken op datum

Hiermee zoekt u naar octrooien van een specifieke dag of periode. De datum of data die u invult, gelden als publicatiedatum. Let goed op hoe u de datum moet invoeren.

Bekijk het instructiefilmpje over zoeken op datumExterne link.

Zoeken op naam van aanvrager of uitvinder

Kent u de naam van een persoon of bedrijf dat zich bezig houdt met technieken waarin u geïnteresseerd bent, dan kunt u daarop zoeken. Let op: voor een bedrijfsnaam kunnen verschillende schrijfwijzen bestaan, waaronder afkortingen. Ook kunnen octrooien bijvoorbeeld zijn aangevraagd op de naam van een ander persoon of op naam van dochterbedrijf.

Bekijk het instructiefilmpje over zoeken op namenExterne link.

Zoeken op classificatiecode (CPC of IPC)

Zoeken met classificatiecodes gaat trefzekerder dan zoeken met woorden. Deze codes zijn een soort labels die staan voor een bepaalde techniek. Meer informatie over classificatiesystemen en het vinden van de juiste code vindt u op de pagina OctrooiclassificatieExterne link. Er bestaan verschillende classificatiesystemen; met CPC zoekt u het meest precies.

Bekijk het instructiefilmpje over zoeken met classificatiecodesExterne link.

Hulp nodig?

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland