De rol van een curator bij een faillissement

Deze informatie is geplaatst door

KVK

Als u failliet gaat, dan loopt alles via een curator. U mag dan geen beslissingen meer nemen voor uw bedrijf. En u kunt niet meer bij uw vermogen. Lees hier wat een curator is, wat hij doet en wat dat voor u betekent.

Wat is een curator?

Een curator is iemand die door de kantonrechter wordt aangewezen bij een faillissement. Het is meestal een advocaat. De curator moet zorgen dat het faillissement goed verloopt. En dat de schuldeisers zoveel mogelijk krijgen waar ze recht op hebben.

Wat doet een curator?

Vanaf zijn benoeming neemt de curator het beheer en bestuur van uw onderneming over. Hij zorgt ervoor dat zoveel mogelijk schuldeisers worden betaald. U heeft geen zeggenschap meer over het vermogen van uw onderneming. Of ook uw privévermogen hieronder valt, is afhankelijk van de rechtsvorm van uw bedrijf. Voor praktisch alle handelingen of beslissingen moet u toestemming hebben van de curator.

De curator:

 • maakt een lijst van uw bezittingen en schulden
 • verkoopt uw bezittingen om uw schuldeisers te betalen (liquidatie)
 • beschermt uw boedel, zodat er niets verdwijnt
 • onderzoekt fraude of wanbeleid
 • beheert administratieve zaken, kasgeld en waardevolle zaken zoals sieraden of voorraden
 • krijgt en opent al uw correspondentie, ook e-mail
 • beheert uw geld
 • bepaalt welk deel van het inkomen uit de boedel u mag gebruiken voor noodzakelijke uitgaven
 • beëindigt overeenkomsten als dat nodig is, zoals een huurovereenkomst of arbeidscontract
 • kan uw handelingen van voor de faillietverklaring ongedaan maken, als schuldeisers daardoor meer kans hebben op betaling
 • zorgt voor uitbetaling aan de schuldeisers
 • rapporteert aan de rechter-commissaris

Ondercuratelestelling

Bij een faillissement wordt wel eens gezegd dat iemand onder curatele is gesteld. Eigenlijk klopt dat niet. Een ondercuratelestellingExterne link is een maatregel die genomen wordt, wanneer een meerderjarige niet goed voor zichzelf kan zorgen. Bijvoorbeeld door een lichamelijke of geestelijke toestand of door drank- of drugsmisbruik.

Wie benoemt en controleert de curator?

Een rechter benoemt de curator. Hij benoemt ook de rechter-commissaris. De rechter-commissaris houdt toezicht op de curator. Bent u ontevreden over de curator? Dan kunt u een klacht indienen bij de rechter-commissaris..

Zie ook

Verloop faillissement

Deze informatie is geplaatst door

KVK