Deelnemen aan CBS-onderzoek

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven | Centraal Bureau voor de Statistiek

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verzamelt en publiceert statistische informatie. Hiervoor kan het CBS uw bedrijf vragen een vragenlijst in te vullen. In de brief van het CBS staat of u wettelijk verplicht bent deel te nemen aan de CBS-enquête. Het CBS selecteert bedrijven op basis van een steekproef. Wilt u de vragenlijst door uw accountant laten invullen? Dan stuurt u het CBS een machtigingsformulier.

Minder en eenvoudiger vragenlijsten

Het CBS vermindert het aantal vragenlijsten. U hoeft daardoor minder vaak deel te nemen aan CBS-enquêtes. Daarnaast vereenvoudigt het CBS de vragenlijsten. U bent daardoor minder tijd kwijt met het invullen van de CBS-enquêtes.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven
Centraal Bureau voor de Statistiek