Financiële bijdrage DRIVE

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Wilt u bijdragen aan publieke infrastructuurprojecten in lage- en middeninkomenslanden? En stimuleert u daarmee het ondernemingsklimaat en de ontwikkeling van de private sector in het land? Dan kunt u een financiële bijdrage krijgen van DRIVE (Development Related Infrastructure Investment Vehicle). Hiermee kunt u de aanbestedende overheid van een ontwikkelingsland een aantrekkelijk financieringsaanbod doen.

Wanneer komt u in aanmerking?

  • Uw project draagt bij aan de ontwikkeling van de private sector in een van de DRIVE-landen.
  • U voert uw project uit in de sector voedselzekerheid, water, seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR), of klimaat.
  • Uw project is duurzaam en sluit aan bij andere programma's op het gebied van hulp, handel en investeringen.

Hoe kunt u aanvragen?

U kunt DRIVE aanvragen bij RVO.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven