Subsidie Duurzame Inzetbaarheid (ESF 2014-2020)

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Let op: gesloten

Heeft u een project om medewerkers langer productief aan het werk te houden? Of wilt u leeftijdsbewust personeelsbeleid voeren? Dan kunt u in aanmerking komen voor de subsidie Duurzame Inzetbaarheid van het Europees Sociaal Fonds (ESF). De subsidie is voor advieskosten van een externe adviseur.

Wanneer komt u in aanmerking?

  • Uw project mag maximaal 12 maanden duren. De looptijd van deze projectperiode start de dag na dagtekening van de subsidieverlening en eindigt 12 maanden daarna.
  • U moet aantonen dat werknemers actief en aantoonbaar betrokken worden bij het project. Dit moet in het advies of eindverslag staan.
  • U kiest zelf een adviseur uit. De deskundigheid van deze adviseur op het gebied van duurzame inzetbaarheid moet wel worden aangetoond.

Hoe kunt u aanvragen?

Meer informatie over aanvragenExterne link staat op de website van Agentschap SZW. Let op! Deze subsidie is elk jaar maar een korte periode open voor aanvragen. In 2019 was de aanvraagperiode van 8 april t/m 12 april. De subsidie is tijdelijk gesloten.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven