Een product of dienst ontwikkelen

Deze informatie is geplaatst door

KVK

De uitwerking van uw idee pakt u professioneel aan. Daarbij moet u niet alleen denken aan het ontwikkelproces zelf. Met samenwerking en onderzoek vergroot u het succes van uw innovatie.

Onderzoek de haalbaarheid van uw idee

Met onderzoek krijgt u meer zicht op zaken als de marktpotentie, inkomstenstromen en kostenposten, distributiekanalen en concurrentie. Onderzoek onderbouwt de haalbaarheid van uw idee en helpt u valkuilen te vermijden. Met deze feiten, cijfers en meningen overtuigt u uzelf en anderen dat uw idee kans van slagen heeft. Verdiep u in de beschermingsmogelijkheden en plan de verdere ontwikkeling van uw idee. U moet nu strategische keuzes maken en uw idee uitwerken tot een concreet product.

Maak een ondernemingsplan

Belangrijk voor de ontwikkeling van uw idee tot een product, is het maken van een ondernemingsplan. Bereid u goed voor en bedenk hoe u met de innovatie geld wilt verdienen. Begint u een bedrijf en houdt u het octrooi in eigen beheer? Verkoopt u licenties? Of wilt u uw complete uitvinding van de hand doen?

Elke keuze leidt tot een andere aanpak. Kies voor die rol die het beste aansluit bij uw deskundigheid. Stel vervolgens een stappenplan op hoe u uw doel wilt bereiken. Werk uit welke financiële consequenties hieraan vastzitten. Als u zelf een bedrijf wilt beginnen, is een goed ondernemingsplan onmisbaar.

Neem op basis van deze gegevens een rationele beslissing: stoppen of doorgaan. Realiseer u dat slechts 15% van de goed onderzochte productideeën daadwerkelijk zijn weg naar de markt vindt. Bovendien wordt maar 5 à 10% van deze producten een commercieel succes. Slimme ondernemers werken steeds aan het onderscheidend vermogen van hun product of dienst.

Bescherm uw idee

U kunt uw idee of innovatie beschermenExterne link. Dankzij intellectuele eigendomsrechten maakt u uw nieuwe product daadwerkelijk tot uw eigendom. Anderen mogen uw idee of ontwerp dan niet zomaar overnemen.

Uw organisatie voorbereiden

Uiteindelijk wilt u graag dat uw klanten tevreden zijn. Zodra uw ondernemingsplan af is, gaat u aan de slag met het voorbereiden van uw organisatie op de innovatie:

  • U werkt de propositie verder uit.
  • U organiseert klantcontactmomenten.
  • U traint uw medewerkers.
  • U richt uw systemen in.
  • U realiseert samenwerkingsverbanden met partners.
  • U stemt de aansturing van de organisatie af op de gewenste resultaten.

Verdiep u in samenwerking en co-creatie

Doet u alles in uw eentje of benut u de expertise van anderen? Samenwerking met collega-ondernemers, kennisinstellingen en relaties brengen u nieuwe inzichten en ideeën. Zoek daarvoor niet alleen binnen uw huidige of 'logische' keten. Juist met niet voor de hand liggende samenwerkingspartners stuit u op verrassende nieuwe inzichten. Dat is het begin van co-creatie en samenwerking.

Deze informatie is geplaatst door

KVK