Einde faillissement

Deze informatie is geplaatst door

KVK

Wanneer eindigt uw faillissement? En bent u er dan echt vanaf?

Einde faillissement

Uw faillissement eindigt:
  • als u bij de rechtbank kunt aantonen dat er geen gegronde reden is voor uw faillissement. Uw faillissementsaanvraag wordt dan vernietigd.
  • als u alle schulden volledig heeft afbetaald.
  • bij gebrek aan vermogen, waardoor u de kosten van het faillissement (zoals het salaris van de curator) niet kunt betalen.
  • bij een akkoord met uw schuldeisers. U lost bijvoorbeeld een deel van de schuld af tegen volledige kwijtschelding. De rechtbank moet dit akkoord wel goedkeuren.
  • bij een staat van insolventie. Uw boedel wordt dan verkocht en de opbrengst verdeeld onder de schuldeisers.
  • als u wordt toegelaten tot de schuldsaneringsregeling. Dit kan alleen bij een faillissement van natuurlijke personen. Bijvoorbeeld als u een eenmanszaak heeft of als u persoonlijk failliet gaat.

Uitdelingslijst

De curator maakt aan het einde van het faillissement een rangorde van schuldeisers en een uitdelingslijst. Hierin staan onder andere:
  • de schuldeisers en de omvang van hun vorderingen
  • het bedrag dat aan de schuldeisers wordt uitbetaald
  • eventuele inkomsten in het faillissement
  • de uitgaven in het faillissement
Schuldeisers hebben 10 dagen de tijd om bezwaar te maken tegen de lijst. Hierna wordt de lijst bindend en eindigt het faillissement.

Niet automatisch schuldenvrij

Na het einde van uw faillissement bent u niet automatisch schuldenvrij. Dat kan pas als er een akkoord is met uw schuldeisers. En als de rechtbank dat akkoord goedkeurt.

Deze informatie is geplaatst door

KVK