Eisen aan verduurzaamd hout

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Hout loopt het risico te gaan rotten, of door insecten aangetast te worden. Om het een langere gebruiksduur te geven, wordt hout behandeld met chemicaliën (biociden). Hout mag alleen met toegelaten middelen worden verduurzaamd. Dit voorkomt dat er onaanvaardbare schadelijke bijwerkingen zijn voor mens, milieu en gezondheid. Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) bepaalt de toelating van de middelen in Nederland.

Gecreosoteerd hout en CCA-hout

Gecreosoteerd hout en hout dat met koper-chroom-arseenzouten (CCA) is behandeld, kan niet meer voor particulier gebruik worden aangeschaft.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven