Dit artikel is gerelateerd aan:

Eisen aan verduurzaamd hout

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

< 1 min lezen

Hout loopt het risico te gaan rotten, of door insecten aangetast te worden. Om het hout duurzamer te maken, wordt het behandeld met chemicaliën (biociden). Een biocide is bijvoorbeeld een mengsel van koper en chroom dat hout beschermt tegen insecten en rot. Hout mag alleen met toegelaten middelen worden verduurzaamd.

Toelating aanvragen

U mag hout alleen met toegelaten middelen verduurzamen. Dit voorkomt schadelijke bijwerkingen voor mens, milieu en gezondheid. U vraagt toelating aan bij het college voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). De toegelaten middelen staan in de databank met toelatingen van het Ctgb.

Gecreosoteerd hout en CCA-hout

Gecreosoteerd hout en hout dat met koper-chroom-arseenzouten (CCA) is behandeld, kan niet meer voor particulier gebruik worden aangeschaft.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)