Emissievergunning aanvragen en emissieverslag indienen

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

< 1 min lezen

Gaat uw bedrijf broeikasgassen (CO2) of stikstofoxiden (NOx) uitstoten? En valt uw bedrijf onder de Wet milieubeheer? Dan heeft u een emissievergunning nodig van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa). U heeft een geldige vergunning nodig om gassen uit te mogen stoten. Ook mag u handelen in emissierechten. Deze rechten geven aan hoeveel emissie u mag uitstoten van CO2 en NOx. De rechten worden jaarlijks toegekend.

Emissieverslag inleveren

Heeft u een emissievergunning? Dan moet u jaarlijks (uiterlijk 31 maart) een geverifieerd emissieverslag inleveren bij de NEa. In het Register CO2-emissiehandel of het Register NOx-emissiehandel voert u de emissiegegevens uit uw emissieverslag in. Uw verificateur bevestigt digitaal de emissiegegevens in het register.

Verificatie-instellingen

Om emissieverslagen te mogen controleren, moet u geaccrediteerd zijn door de Raad voor Accreditatie (RvA). Verificatie vindt plaats volgens de lijnen, eisen en procedures uit het verificatieprotocol. Als u in het buitenland geaccrediteerd bent, toetst de RvA of u aan dezelfde eisen voldoet als Nederlandse verificateurs. De RvA woont een verificatie bij.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Over onsContactDisclaimerCookies & PrivacyToegankelijkheidAPIBusiness.gov.nl (English)Ondernemersplein is een initiatief van:KVKRijksdienst voor Ondernemend NederlandRDWBelastingdienstCentraal Bureau voor de StatistiekUWVToegankelijkheidsniveau: W3C WAI-AA WCAG 2.1