Energieadviseur utiliteitsbouw

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Als energieadviseur utiliteit (EPA-U-adviseur) heeft u te maken met het energielabel utiliteit. U vindt hier de informatie voor uw dagelijkse werk.

BRL-certificaten

De kwaliteit van het energieadvies (EPA-maatwerkadvies) is geborgd via onafhankelijke certificering en moet daarom worden opgesteld door een gecertificeerde adviseur. Als u of uw bedrijf energielabels voor utiliteitsgebouwen verstrekt, heeft u een van de volgende BRL-certificaten nodig:

  • 9500-03 Energieprestatie advisering, bijzonder deel ‘Energielabels voor bestaande utiliteitsgebouwen volgens de basismethode'.
  • 9500-04 Maatwerkadvies Utiliteitsgebouwen, KOMO (vrijwillig)
  • 9500-06 Energieprestatie advisering, bijzonder deel ‘Energielabels utiliteitsgebouwen detailmethode'.

Certificaten halen en examen doen

U kunt de certificaten behalen bij een certificatie-instelling. Een overzicht van instellingen is te vinden in het kwaliteitsregister van de stichting Kwaliteit voor Installaties (KvIn). Het examen legt u af bij het Cito.

Na certificering wordt u opgenomen in het kwaliteitsregister QBISnl op grond van uw EPA-diploma.

Voor alle EPA-opnemers/adviseurs die vòòr 1-1-2015 dat diploma gehaald hebben, is de geldigheidsduur van hun diploma gezet op 5 jaar vanaf 1-1-2015.

Gecertificeerd adviseur, en dan?

  1. Niet zeker of een gebouw een energielabel of een woning een Energie-Index rapportage moet hebben? Gebruik de factsheet ‘Welke gebouwen(delen) zijn energielabelplichtig’.
  2. Breng de bouwkundige en installatietechnische eigenschappen van een gebouw in kaart. Ga hierbij altijd uit van het oorspronkelijke bouwjaar, nooit van een renovatiejaar.
  3. Bereken het energielabel voor utiliteitsgebouwen op basis van de opnamegegevens. Kennisinstituut ISSO beschrijft op hun website de opnameprotocollen voor utiliteitsbouw.
  4. Registreer het energielabel in de EPBD-database.
  5. Geef het energielabel en de opnamegegevens aan de gebouweigenaar.

Meer weten?

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

088-042 42 42

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland