Energiebespaarlening

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Bent u woningeigenaar en wilt u investeren in een energiezuiniger woning? Dan kunt u een EnergiebespaarleningExterne link afsluiten. Hiermee kunt u investeren in energiebesparende maatregelen zoals isolatie, warmteterugwinning en zonnepanelen. U kunt hiervoor maatwerkadvies aanvragen. De lening betaalt u af in maximaal 10 jaar.

Bent u makelaar, aannemer of installateur? Dan kunt u huiseigenaren attenderen op deze lening. Hiervoor heeft het Nationaal Energiebespaarfonds communicatiematerialenExterne link beschikbaar.

Wanneer komt u in aanmerking?

Hoe kunt u aanvragen?

U vraagt de lening aanExterne link bij het Nationaal Energiebespaarfonds.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven