Energiebesparing industrie

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Met energiebesparing kunt u uw productiekosten verminderen. Om u daarbij te ondersteunen en inzicht te geven in de kansen voor energiebesparing in uw bedrijf en of sector bieden wij u hier objectieve informatie.

Ontwikkeling technieken

Wilt u weten wat de nieuwe technieken worden voor duurzame energieopwekking? De sectortafel Industrie houdt zich bezig met proces efficiency en warmtegebruik, elektrificatie en circulair gebruik van grondstoffen.

Bekijk het Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord – IndustrieExternal link. U vindt op pagina 40 een tabel met de belangrijke technologieën voor de industrie. De tafel bestaat uit afgevaardigden van organisaties en bedrijven. Zij leveren een concrete bijdrage aan veranderingen om de klimaatdoelstellingen in de industrie te behalen.

Het afvangen en opslaan van CO2 (Carbon Capture and Storage - CCS) is noodzakelijk als tussenoplossing om de klimaatdoelen voor 2030 te halen. Maar er is ook een aanloop naar het hergebruik van koolstof in de circulaire economie (Carbon Capture and Usage - CCU). Met behulp van innovaties en pilots wordt geïnvesteerd in technologieën zoals groene waterstof, CCU, bioraffinage en warmtepompen. Deze technieken gaan na 2030 een belangrijke rol spelen.

Koeling

Er zijn tientallen manieren om energie te besparen op koelen en vriezen. Welke maatregelen het meeste opleveren, hangt af van uw bedrijfssituatie. Denk aan uw energieverbruik en de hoeveelheid producten die u koelt. RVO.nl heeft een handige rekenhulp, waarmee u de energiebesparing van diverse maatregelen kunt uitrekenen.

Stoom in transitie

Stoom is een zeer veel toegepaste warmtedrager binnen de industrie die in de meeste gevallen nog wordt geproduceerd met een aardgasgestookte stoomketel. Deze manier van warmteproductie moet een forse verandering ondergaan. Voor de industriële gebruiker van stoom zijn er allerlei manieren om in te spelen op de noodzakelijke veranderingen.

Perslucht

Bijna alle industriële bedrijven gebruiken perslucht. Dit kost gemiddeld 2 cent per m 3 opgewekte perslucht. Perslucht kan een aanzienlijk onderdeel zijn van uw energierekening. Daarnaast gaat heel veel energie verloren als restwarmte (ongeveer 90%). Het is dus de moeite waard om zuinig om te gaan met perslucht en de restwarmte nuttig te gebruiken voor uw bedrijf. Wat kunt u doen?

Scheidingstechnologie

Er zijn veel technologieën om stoffen te scheiden. Dat kan op basis van stofeigenschappen en aggregatietoestand. Betere scheidingstechnologieën leiden tot hogere productkwaliteit en grote besparingen in energie- en grondstoffenverbruik. Wat kunt u doen?

Technische isolatie

Met het isoleren van procesleidingen en procesinstallaties kunt u vaak meer energie besparen dan u denkt. Wat kunt u doen?

In industriële processen gaat veel meer energie verloren dan in gebouwen. Dat komt omdat bedrijven vaak kiezen voor een relatief laag isolatieniveau. Bijvoorbeeld omdat ze de isolatiespecificatie baseren op veiligheidseisen in plaats van energiebesparing. In bestaande isolatiesystemen treedt onnodig energieverlies ook op door slechte isolatie of niet-geïsoleerde onderdelen. Met een keuze voor de meest optimale isolatiedikte-/-prestatie en regelmatig onderhoud kunt u de energieverliezen zoveel mogelijk beperken.

Efficiënte aandrijvingen

Aandrijfsystemen bepalen voor ongeveer 70% het elektriciteitsverbruik van de Nederlandse industrie. Door de huidige techniek is het mogelijk om 20 tot 30% winstgevende energiebesparingen te bereiken. Wat kunt u doen?

Industriële warmtepompen

Met een warmtepomp bespaart u energie en kosten. U gebruikt de warmtepomp om de restwarmte te benutten uit uw productieproces, dat van een buurbedrijf, naburig warmtenet of geothermische bron. Lees hoe u de juiste warmtepomp kiest, welke technieken er zijn en wat het u oplevert op de pagina Industriële warmtepompenExternal link

Elektrificatie industrie

Elektrificatie van processen is een van de opties voor de industrie om energie te besparen. De industrie voerde al een succesvolle elektrificatie uit met elektrische aandrijvingen en meet- en regelapparatuur. De nieuwe elektrificatieslag richt zich nu op productvorming en invulling van de warmtebehoefte. Elektrificatie vermindert de uitstoot van fossiele CO2. Dat is vooral te danken aan verdere verduurzaming van de geproduceerde elektriciteit via windmolens en zonnepanelen. Daarnaast kan de industrie efficiency slagen maken. Bijvoorbeeld door de inzet van compressiewarmtepompen. Er zijn ook voordelen te behalen met regelbaarheid van processen. Lees meer op de pagina Elektrificatie industrieExternal link.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

088-042 42 42

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland