Energielabel C kantoren

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Per 1 januari 2023 moet elk kantoor groter dan 100 m2 minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een Energie-Index van 1,3 of beter. Voldoet het pand dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012.

Het bevoegd gezag treedt als handhaver op bij overtreding van de Energielabel C-verplichting. Het bevoegd gezag is meestal de gemeente waar het kantoorgebouw is gevestigd.

De verplichting geldt niet voor:

  • kantoor(ruimte) gebruikt als nevenfunctie (<50% gebruiksoppervlak heeft een kantoorfunctie);
  • monumenten (Rijk/provincie/gemeente), met uitzondering van beschermde stads- en dorpsgezichten;
  • panden die binnen 2 jaar worden gesloopt, getransformeerd of onteigend.

Energiebesparingsverkenner Kantoren

Met de Energiebesparingsverkenner KantorenExterne link krijgt u een indicatie van hoe u aan de Energielabel C-verplichting kunt voldoen. De verkenner geeft u inzicht in de investeringskosten, de jaarlijkse besparing op energiekosten en de terugverdientijd. Ook ziet u het milieueffect, uitgedrukt in CO2-reductie per m2.

Deze Energiebesparingsverkenner Kantoren is een exe-bestand en werkt alleen goed op een Windows-computer.

Check uw energielabel

Wilt u weten welk energielabel uw kantoor nu heeft? Doe dan de check op de website EP-onlineExterne link. Heeft u nog geen energielabel voor uw kantoor, lees dan hieronder hoe u dit alsnog aanvraagt.

Uw kantoor heeft energielabel A t/m C

Met een energielabel van A, B of C voldoet uw kantoor aan de norm voor 2023. De rijksoverheid streeft echter naar een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050. Ook voor bestaande bouw. Momenteel bestaan er verschillende financiële regelingen die u daarbij ondersteunen. Met het oog op de toekomst is het verstandig om alvast energiebesparende maatregelen te onderzoeken.

Uw kantoor heeft een energielabel D t/m G

Kantoren met een label D t/m G kunnen soms zonder bouwkundige ingrepen energielabel C halen. Kies een natuurlijk moment om de energiebesparende maatregelen door te voeren. U kunt hiervoor een maatwerkadviesExterne link inwinnen bij een erkend energieadviseur. Misschien kan uw pand met weinig ingrepen zelfs direct de stap maken naar energielabel A of B? De rijksoverheid streeft naar een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050.

Uw pand heeft geen label

Met de Energiebesparingsverkenner KantorenExterne link kunt u de verschillende energiebesparende mogelijkheden afwegen en zien welke maatregelen u kunt nemen. Ook kunt u advies inwinnen bij een energieadviseur die kan inschatten hoe energiezuinig uw gebouw is. Denkt uw adviseur dat uw pand energiezuinig is (A t/m C)? Dan kan die een labelberekening maken. Heeft u label A t/m C? Dan registreert de adviseur uw label en meldt hij uw pand af.

In 4 stappen naar energielabel C (of beter)

Heeft uw gebouw label D t/m G? Volg de volgende stappen om uw pand voor 2023 naar energielabel C te tillen.

in 4 stappen naar Energielabel C

Stap 1: Vraag een maatwerkadvies aan

Een energieadviseur controleert het gebouw op een aantal kenmerken, signaleert verbetermogelijkheden en maakt een kostenberekening. Ook kan hij voor u de Erkende Maatregellijsten (EML) meenemen in zijn advies. Op de EML staan maatregelen waarmee u voldoet aan de EnergiebesparingsplichtExterne link van het Activiteitenbesluit (Wet milieubeheer)Externe link. Als u de aanbevolen maatregelen van de adviseur laat uitvoeren, kunt u subsidie ontvangen voor het advies. Een maatwerkadvies wordt ook wel energieprestatieadvies (EPA) genoemd. Dit advies heeft niet automatisch een energielabel tot gevolg. Als opdrachtgever kunt u afspreken om ook een energielabel te laten opmaken. Dit brengt vaak weinig extra kosten met zich mee.

Stap 2: Verken financiële regelingen

RVO.nl ondersteunt het nemen van energiebesparende maatregelen met een aantal subsidies. Bekijk daarvoor onze subsidiewijzer.Externe link

Stap 3: Voer de maatregelen uit

Voer de energiemaatregelen voor 2023 uit, om in ieder geval op energielabel C te komen. Zorg indien mogelijk voor ‘no regret'-maatregelen. Dit zijn maatregelen die bijdragen aan een energieneutraal kantoor en rekening houden met verregaande aanpassingen in de toekomst. Een voorbeeld hiervan is een maatregel die genoeg ruimte overlaat om een installatie later aan te passen aan de stand van de techniek.

Stap 4: Laat een nieuw energielabel opstellen

Schakel opnieuw een energieadviseur in om het nieuwe label vast te stellen.

In de praktijk

Benieuwd naar hoe andere kantooreigenaren de sprong naar energielabel C maakten? Lees dan de praktijkverhalenExterne link.

Downloads

Meer weten?

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

088-042 42 42

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland