Energieprestatie - BENG

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2020 moeten voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). BENG vloeit voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese richtlijn EPBD.

Wettelijke eisen BENG

In Nederland leggen we de energieprestatie voor bijna energieneutrale gebouwen vast aan de hand van drie eisen: de BENG-indicatoren. Deze voorgenomen BENG-eisen gelden alleen voor nieuwbouw. Het beleid voor zeer energiezuinige bestaande gebouwen is nog in ontwikkeling.> Wettelijke eisen BENG 2020External link

BENG overheidsgebouwen in 2019

De Europese richtlijn EPBD stelt dat overheidsgebouwen een voorbeeldfunctie hebben. Daarom moeten nieuwe overheidsgebouwen bij aanvraag van de omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2019 bijna energieneutraal zijn en aan de BENG-eisen voor overheidsgebouwen voldoen. Meer informatie vindt u op de pagina BENG OverheidsgebouwenExternal link.

BENG Ontwikkelingen in 2018 en 2019

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de BENG-eisen die vanaf 1 januari 2020 van kracht zijn. Lees meer over dit procesExternal link en welke zaken eventueel nog invloed kunnen hebben.

Voldoen aan de BENG-eisen

RVO.nl liet onderzoek doen naar innovatieve opties en concepten voor bijna energieneutrale gebouwen. De bouwsector wilde graag over extra technieken beschikken om de BENG-eisen te kunnen halen. Vooral voor gebouwen hoger dan 5 verdiepingen, ziekenhuizen en meerlaagse complexen met relatief kleine woningen (studio’s) zijn extra mogelijkheden wenselijk. De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek zijn:BENG-eisen behalen kan met innovatieve technieken:

  • Viervoudige beglazing, warmtepompen met een zeer hoog rendement en integratie van PV-panelen (BIPV) zijn kansrijke technieken voor alle onderzochte gebouwtypen
  • LED-verlichting verlaagt de energiebehoefte bij utiliteitsgebouwen aanzienlijk
  • Boosterwarmtepompen zorgen voor een betere energieprestatie bij woongebouwen
  • Voor ziekenhuizen is het moeilijker om aan de BENG-eisen te voldoen; aanvullend onderzoek is nodig.

Bekijk de Infographic Slimme innovaties voor BENGExternal link.

Bepalingsmethode BENG

Op 1 januari 2020 wordt NTA 8800 aangewezen als bepalingsmethode voor BENG. De software komt in de loop van 2019 beschikbaar.

Lees meer over op de pagina Bepalingsmethode BENGExternal link

BENG-gebouwen

Woningbouw

Met het programma Zeer Energiezuinige Nieuwbouw (ZEN) stimuleren de partijen van het Lente-akkoord een ‘kanteling in de woningmarkt’. Woningen die (bijna) energieneutraal of energieleverend zijn en onder dit programma vallen, moeten minimaal voldoen aan de voorgenomen BENG-eisen.

Het ZEN-programma vermeldt: "Tevredenheid van bewoners staat voorop, met onder meer wooncomfort en gezondheid als belangrijke aandachtspunten. Energie is niet langer een kostenpost, maar als ‘unique selling point’ biedt de woning de bewoner zeer lage, stabiele energiekosten, tot vrijwel nul."

Overheidsgebouwen

De Europese richtlijn EPBD stelt dat overheidsgebouwen een voorbeeldfunctie hebben. Daarom moeten nieuwe overheidsgebouwen bij aanvraag van de omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2019 al aan de BENG-eisen voldoen. Meer over BENG en overheidsgebouwen.External link

Utiliteitsbouw

BENG-eisen gaan gelden voor alle nieuwbouw, dus ook utiliteitsbouw. Meer over de BENG-criteria en toepassingen bij utiliteitsbouwExternal link.

Referentiegebouwen BENG

RVO.nl heeft een nieuwe set referentiegebouwen gemaakt. Deze set omvat een aantal veel voorkomende typen woningen en utiliteitsgebouwen die zijn doorgerekend op basis van de voorgenomen BENG-eisen.

> Referentiegebouwen BENGExternal link

Meer weten?

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

088-042 42 42

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland