Energieprestatie - BENG

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 juli 2020 moeten voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). Die vloeien voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese richtlijn EPBD.

BENG-indicatoren

Vanaf 1 juli 2020 leggen we de energieprestatie voor bijna energieneutrale gebouwen vast aan de hand van 3 eisen:

  1. de maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
  2. het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
  3. het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten
De geadviseerde BENG-eisen die naar de Tweede Kamer gaan

Ontwikkelingen BENG

De overheid werkt hard aan de BENG-eisen voor nieuwbouw die vanaf 1 juli 2020 gaan gelden. Dit jaar worden de concepteisen voor nieuwbouw definitief.

Lees meer over de Ontwikkelingen BENG.Externe link

BENG per gebouwtype

De eisen zijn straks verschillend voor ieder gebouwtype. Lees hieronder hoe dat precies zit.

Aan de slag met BENG

Rekenmethode

Het toetsen van de BENG-eisen 1 juli 2020 met de NTA 8800. De EPC komt te vervallen. Meer informatie over deze methode vindt u bij NEN. Vergunningsaanvragen voor niet-overheidsgebouwen tot 30 juni 2020 vallen nog onder de EPC-regelgeving.

Lees meer over de bepalingsmethode BENG.Externe link

BENG en aardgasvrij

De overgang naar aardgasvrij is ingrijpend. Woningen, scholen en bedrijven worden anders voorzien van ruimteverwarming en warmtetapwater. Een groot deel van de Nederlandse huishoudens gaat zonder aardgas koken. Daar is kennis voor nodig met aandacht voor vragen van alle betrokken partijen.

Lees meer over BENG en aardgasvrij.Externe link

Wet- en regelgeving

De Nederlandse wet- en regelgeving over de energieprestatie van gebouwen is gebaseerd op de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD). De wijzigingen ten aanzien van de BENG-eisen komen in het Bouwbesluit. Andere regelgeving die voortkomt uit de EPBD, staat onder andere in het BEG en de REG.

Lees meer over de wettelijke eisen BENG.Externe link

Minister Ollongren (BZK) informeerde de Tweede Kamer begin 2019 in een Kamerbrief over de voortgang van diverse onderwerpen op het terrein van energiebesparing in de gebouwde omgeving. Het gaat daarbij onder andere om energiezuinige nieuwbouw en de eisen hiervoor. Naar aanleiding van de internetconsultatie en diverse moties, heeft Minister Ollongren de volgende brief (hyperlink naar de 11-13 juni 2019 brief) naar de Tweede Kamer gestuurd met de definitieve BENG-eisen. Naar verwachting worden de definitieve BENG-eisen na de zomer van 2019 gepubliceerd in de Staatscourant.

Meer weten?

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

088-042 42 42

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland