EU-externe verdragen

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

De Europese Unie treedt namens de lidstaten op als onderhandelingspartner en verdragspartij bij het aangaan van handelsrelaties. Goede handelsrelaties zijn belangrijk voor een wereldwijde toegankelijke markt voor producten en diensten uit de EU.

Als open economie richt de EU zich op het toegankelijk maken van markten voor landbouw, visserij, industriële goederen en diensten.

Handelspolitiek

Met haar handelspolitiekExternal link wil de EU vooral de wereldhandel liberaliseren: de internationale markt moet voor zoveel mogelijk partijen toegankelijk zijn. Hierbij maakt de EU gebruik van multilaterale verdragen (verdragen tussen meerdere partijen) en bilaterale verdragen (verdragen tussen 2 partijen). DE EU erkent daarbij de World Trade Organisation (WTOExternal link) als de belangrijkste internationale instelling op dit gebied.

Belangrijke aandachtsgebieden bij het sluiten van internationale handelsakkoorden zijn: concurrentiepositie, exportkredieten, publieke aanbestedingen, intellectuele eigendom, investeringen en markttoegang.

Voorbeelden van verdragen

Enkele voorbeelden van verdragen op het gebied van handel en transport waarbij de EU is aangesloten:

  • TIR-carnetExternal link: eenvoudige douanedoorvoer;
  • CITESExternal link: handel in beschermde planten en dieren. De EU is geen ondertekenaar van dit verdrag, maar wel hebben alle afzonderlijke EU-lidstaten dit verdrag opgenomen in hun nationale wetgeving.

Meer informatie

Op de website van de Europese Commissie leest u meer over de relatie tussen de EU en de WTOExternal link. Ook vindt u op deze site alle handelsverdragenExternal link die de EU met verschillende landen en regio's heeft afgesloten.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

088-042 42 42

Gerelateerde pagina's

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland