EU-landen: betalingsverkeer

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

In de Europese Unie geldt vrij verkeer van kapitaal. Dit is geregeld in Richtlijn 88/361/EEG. Lidstaten mogen regels instellen voor het volgen van kapitaalbewegingen, maar die mogen het vrije kapitaalverkeer niet hinderen.

Lees de volledige Richlijn 88/361/EEGExterne link op de website van Europa.

Betalingsverkeer

Regels om het (elektronische) betalingsverkeer in de EU snel en veilig te laten verlopen, zijn vastgelegd in Richtlijn 2007/64/EGExterne link.

Banken moeten kosten voor betalingen apart in rekening brengen en mogen deze niet inhouden op het overgemaakte bedrag. Valutering - een mechanisme dat banken hanteren om rentewinst te behalen bij overboekingen tussen rekeningen - is verboden in de EU.

Regels voor aanbieders van betalingsdiensten

Betalingsdienstverleners moeten consumenten informeren over de aanbieder van de betalingsdienst, kenmerken van de betalingsdienst, de verwerkingsduur, eventuele uitgavenlimieten en kosten en rechten van terugbetaling. Na elke betaling moet de consument worden geïnformeerd over het bedrag, de betalingsdatum en de kosten.

Ook moeten aanbieders van betalingsdiensten betalingen verwerken binnen bepaalde tijdslimieten. Bijvoorbeeld tegen het einde van de volgende dag bij ontvangst van een betalingsopdracht.

Betalingstermijnen en betalingsachterstanden

Richtlijn 2011/7/EUExterne link vereist dat facturen die bedrijven naar elkaar sturen binnen 60 dagen worden betaald. Tenzij ondernemers op redelijke grond een langere termijn overeenkomen. Is contractueel niets vastgelegd, dan moet de factuur binnen 30 dagen worden betaald. De schuldeiser heeft recht op rente als hij na het verstrijken van de betalingstermijn het verschuldigde bedrag niet heeft ontvangen. De schuldeiser kan van de schuldenaar ook een schadeloosstelling verkrijgen voor de invorderingskosten.

Overheden zijn verplicht om ontvangen facturen binnen 30 dagen te betalen. Heeft een overheid betalingsachterstand, dan mag een schuldeiser rente in rekening brengen.

Meer informatie betalingsverkeer in de EU

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

088-042 42 42

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland