Europees octrooi

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

U kunt octrooi aanvragen voor meerdere Europese landen tegelijk: een Europees octrooi. Na verlening laat u dit registreren in de landen waar u octrooi wil hebben, bijvoorbeeld in Nederland. Na de centrale aanvraag heeft u dus een 'bundel' nationale octrooien.

Bij een Europees Octrooi verloopt de aanvraagprocedure centraal, via het Europees octrooibureauExterne link (EOB). Na verlening splitst uw octrooi zich op in nationale octrooien: u laat uw octrooi registreren in de Europese landenExterne link waar u wilt dat uw octrooi rechtsgeldig wordt. Deze landen moeten zijn aangesloten bij het Europees Octrooiverdrag (EOV).

U heeft vanaf dat moment alleen nog nationale octrooien. U heeft dus ook alleen te maken met de nationale octrooibureaus en met de nationale rechtbanken voor de handhaving van uw octrooi. U moet elk jaar ook per land betalen om uw octrooi in stand te houden.

Omdat u een bundel nationale octrooien heeft, wordt het Europese octrooi ook wel 'bundeloctrooi' genoemd.

Europees octrooi in Nederland

U kunt een Europees octrooi aanvragen en dat voor Nederland laten registreren, bijvoorbeeld omdat u een getoetst octrooi wil hebben of als u behalve in Nederland ook in andere Europese landen octrooi wil.

Verschil tussen unitair octrooi en Europees octrooi

Het is de bedoeling dat er één octrooi komt voor de meeste Europese landen samen: het unitair octrooiExterne link. Het aanvragen en verlenen van dit octrooi verloopt hetzelfde als het Europees octrooi. Daarna heeft u een keuze: u kiest voor een bundel nationale octrooien of het unitair octrooi. Met een unitair octrooi heeft u één octrooi dat geldig is in (bijna) alle landen in de Europese Unie. Wanneer het unitair octrooi beschikbaar komt, is nog niet bekend.

Kosten

Een Europese procedure kost tussen de € 15.000 en € 30.000 in de eerste 5 jaar. Deze kosten zijn voor het opstellen van de aanvraag door een octrooigemachtigde, de indieningstaks (kosten voor indiening), het onderzoek naar de stand van de techniek en een vertaling van (een deel van) het octrooi in de nationale taal waar veel landen om vragen. Dit zijn de kosten tot het moment dat u uw octrooi in verschillende landen laat registreren.

Nadat het Europese octrooi is verleend en u vervolgens de nationale fase ingaat, moet u ook rekening houden met de instandhoudingstaksen die u per land moet betalen.

Voor een schatting van de kosten kunt u gebruik maken van de kostencalculator bescherming Intellectueel EigendomExterne link.

Aanvragen

U kunt zelf uw octrooiaanvraag indienenExterne link, maar het is verstandig om dit door een octrooigemachtigde te laten doen. De omschrijving van uw uitvinding moet technisch en juridisch kloppen om een octrooi te krijgen dat ook bij een rechter stand houdt. Een octrooigemachtigdeExterne link kan u helpen bij de aanvraag en de rest van de octrooiprocedure.

Lees meer in de EOB-brochure voor aanvragersExterne link (Engels).

Getoetst octrooi

Bij het beoordelen van uw octrooiaanvraag bepaalt het Europees Octrooibureau of u voldoet aan de 3 voorwaarden van nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheidExterne link. Alleen dan wordt octrooi verleend. Dit heet een ‘getoetst octrooi’.

Wetgeving

Het Europees octrooi is wettelijk geregeld in het Europees OctrooiverdragExterne link.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland