Europees octrooi

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

± 4 min lezen

U kunt octrooi aanvragen voor meerdere Europese landen tegelijk: een Europees octrooi. Na verlening laat u dit registreren in de landen waar u octrooi wil hebben, bijvoorbeeld in Nederland. Na de centrale aanvraag heeft u dus een 'bundel' nationale octrooien.

Bij een Europees Octrooi verloopt de aanvraagprocedure centraal, via het Europees octrooibureau (EOB). Na verlening splitst uw octrooi zich op in nationale octrooien: u laat uw octrooi registreren in de Europese landen waar u wilt dat uw octrooi rechtsgeldig wordt. Deze landen moeten zijn aangesloten bij het Europees Octrooiverdrag (EOV).

U heeft vanaf dat moment alleen nog nationale octrooien. U heeft dus ook alleen te maken met de nationale octrooibureaus en met de nationale rechtbanken voor de handhaving van uw octrooi. U moet elk jaar ook per land betalen om uw octrooi in stand te houden.

Omdat u een bundel nationale octrooien heeft, wordt het Europese octrooi ook wel 'bundeloctrooi' genoemd.

Europees octrooi in Nederland

U kunt een Europees octrooi aanvragen en dat voor Nederland laten registreren, bijvoorbeeld omdat u een getoetst octrooi wil hebben of als u behalve in Nederland ook in andere Europese landen octrooi wil.

Verschil tussen unitair octrooi en Europees octrooi

Het is de bedoeling dat er één octrooi komt voor de meeste Europese landen samen: het unitair octrooi. Het aanvragen en verlenen van dit octrooi verloopt hetzelfde als het Europees octrooi. Daarna heeft u een keuze: u kiest voor een bundel nationale octrooien of het unitair octrooi. Met een unitair octrooi heeft u één octrooi dat geldig is in (bijna) alle landen in de Europese Unie. Wanneer het unitair octrooi beschikbaar komt, is nog niet bekend.

Kosten

Een Europese procedure kost tussen de € 15.000 en € 30.000 in de eerste 5 jaar. Deze kosten zijn voor het opstellen van de aanvraag door een octrooigemachtigde, de indieningstaks (kosten voor indiening), het onderzoek naar de stand van de techniek en een vertaling van (een deel van) het octrooi in de nationale taal waar veel landen om vragen. Dit zijn de kosten tot het moment dat u uw octrooi in verschillende landen laat registreren.

Nadat het Europese octrooi is verleend en u vervolgens de nationale fase ingaat, moet u ook rekening houden met de instandhoudingstaksen die u per land moet betalen.

Voor een schatting van de kosten kunt u gebruik maken van de kostencalculator bescherming Intellectueel Eigendom.

Aanvragen

U kunt uw octrooiaanvraag zelf indienen, maar het is verstandig om dit door een octrooigemachtigde te laten doen. De omschrijving van uw uitvinding moet technisch en juridisch kloppen om een octrooi te krijgen dat ook bij een rechter stand houdt. Een octrooigemachtigde kan u helpen bij de aanvraag en de rest van de octrooiprocedure.

Lees meer in de EOB-brochure voor aanvragers (Engels).

Uw aanvraag direct regelen

Getoetst octrooi

Bij het beoordelen van uw octrooiaanvraag bepaalt het Europees Octrooibureau of u voldoet aan de 3 voorwaarden van nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid. Alleen dan wordt octrooi verleend. Dit heet een ‘getoetst octrooi’.

Valideren in Nederland

U maakt een Europees octrooi van kracht voor Nederland door een vertaling in te dienen bij Octrooicentrum Nederland. Deze vertaling moet voldoen aan minimumeisen. De eisen vindt u in de Rijksoctrooiwet 1995 en het bijbehorende Uitvoeringsbesluit.

Is de taal van verlening door het Europees Octrooibureau (EOB) anders dan Engels? Dan dient u een vertaling in van de beschrijving in het Engels of Nederlands. De zogeheten 'conclusies' moet u in elk geval indienen in het Nederlands.

Vormvereisten

De vertaling moet voldoen aan vormvereisten uit de Inlichtingennota over Europese octrooien geldig voor Nederland (pdf). Deze zijn nagenoeg gelijk aan de vormvereisten voor een Nederlandse octrooiaanvraag. Het belangrijkste verschil is vermelding van het EP-octrooinummer op elke bladzijde.

Bekijk het Vormgebrekenoverzicht Nederlandse Octrooiaanvragen (pdf) hieronder voor een Europese aanvraag.

Vertaling indienen

U dient uw vertaling in bij Octrooicentrum Nederland. Dit kan op papier en online. Per e-mail indienen is niet mogelijk.

De vertaling moet u indienen binnen 3 maanden na verlening van het octrooi. Na validatie is uw octrooi in Nederland van kracht vanaf de datum waarop de verlening is gepubliceerd in het European Patent Bulletin.

Online indienen

U kunt uw vertaling online indienen. Octrooicentrum Nederland werkt met het systeem van het Europees Octrooibureau (EOB, ook wel aangeduid als European Patent Office of EPO). Dit systeem heet 'electronic on line filing' (ook wel aangeduid met de afkorting eOLF).

Direct regelen

Voorwaarden en vereisten voor het online indienen van een octrooiaanvraag, een Europees octrooi valideren in Nederland, en andere documenten vindt u in artikel 5 met bijlage van de Uitvoeringsregeling Rijksoctrooiwet 1995.

Electronic online filing werkt met een smartcard. Deze vraagt u aan bij EOB via mijn.rvo.nl. De smartcard moet u voor gebruik activeren en vervolgens registreren voor Nederland. Volg de instructies die u van het EOB ontvangt bij de smartcard. Wij raden u aan de werking uit te proberen in de demo-mode voordat u een aanvraag indient.

Meer informatie vindt u bij het Nederlands Octrooiregister en bij EOB. De smartcard geeft u ook toegang tot MyPage, waar u uw jaartaksen elektronisch kunt betalen.

Op papier indienen

Controleer of uw vertaling voldoet aan de vereisten, zoals hierboven is beschreven.

Uw vertaling op papier stuurt u naar:Octrooicentrum NederlandPostbus 103662501 HJ Den Haag

Als indieningsdatum geldt de dag van binnenkomst als dit een werkdag is. Bij postbezorging op zaterdag geldt de eerstvolgende werkdag als indieningsdatum.

U kunt uw vertaling ook persoonlijk afgeven. Dit kan op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur. Neem een geldig legitimatiebewijs mee.Bezoekadres Octrooicentrum Nederland:Prinses Beatrixlaan 22595 AL Den Haag

Als indieningsdatum geldt de dag waarop u uw aanvraag bij ons afgeeft. Indienen per fax is helaas niet meer mogelijk.

Betalingen

Voor het registreren van een Europees octrooi in Nederland betaalt u € 25. Octrooicentrum Nederland verstuurt geen factuur. U kunt het geld overmaken naar onze bankrekening. Lees hier hoe u de octrooitaksen kunt betalen.

Vermeld bij uw betaling het octrooinummer (of aanvraagnummer).

Wetgeving

Het Europees octrooi is wettelijk geregeld in het Europees Octrooiverdrag.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

088-042 42 42

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland