Deze bijeenkomst is al geweest.Bekijk andere locaties en datums.

Bijeenkomst Leidraad voor gemeenten - 9 mei Eindhoven

Alle wijken moeten in 2050 van het aardgas af zijn. Stelt u zich als gemeente ook de vraag: hoe pakken we dit aan? Het Rijk ontwikkelt een Leidraad die u hierbij gaat helpen. Op donderdagmiddag 9 mei hoort u daarover alles op een informatiebijeenkomst in Eindhoven.

Alle gemeenten moeten in 2021 een Transitievisie Warmte hebben. Daarin legt u vast wanneer wijken van het aardgas afgaan. Voor wijken die voor 2030 van het aardgas gaan, moet u daarin mogelijke warmte-alternatieven benoemen. Het Expertise Centrum Warmte (ECW) ontwikkelt met het Plan Bureau voor de Leefomgeving (PBL) daarvoor de Leidraad.

Voor wie?

Alle gemeenten in Nederland.

Leidraad Transitievisie Warmte

De Leidraad bevat objectieve informatie op basis van transparante, gevalideerde, feitelijke data. Daarmee is een technisch-economische analyse mogelijk die nodig is voor de Transitievisies Warmte en wijkuitvoeringsplannen. Het bestaat uit twee onderdelen:

  • Startanalyse: zes warmte-alternatieven technisch-economisch doorberekend op basis van landelijk data met het Vesta-MAIS model van PBL. Deze analyse geeft tot op buurtniveau de gevolgen weer voor zowel de maatschappelijke kosten als de kosten voor de verschillende eindgebruikers.
  • Handreiking lokale analyse: richtlijnen over data, aannames en rekenregels waarmee gemeenten de Startanalyse kunnen aanvullen met eigen, lokale data. Bijvoorbeeld met data over planningen, om zo tot een specifieke lokale analyse te komen.

De informatiebijeenkomsten richten zich vooral op de Startanalyse. U hoort welke resultaten deze oplevert en wat u ermee kan. Ook hoort u welke data gemeente kunnen aanleveren en wat de vervolgplanning is.

Programma

  • Ontvangst en registratie
  • Opening en algemene inleiding - ECW
  • Algemene introductie Leidraad - door Joop Oude Lohuis, VNG/Gem. Utrecht
  • Presentatie 'Startanalyse', door PBL
  • Impact voor gemeenten - ECW
  • Afsluiting en borrel

Data informatiebijeenkomsten

Het ECW organiseert deze informatiebijeenkomst over de Leidraad ook op andere data en locaties:

Meld u aan

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst of één van de andere date via ons registratieformulierExterne link. Meer informatie over de precieze locaties en het programma volgt in de bevestiging. U kunt ervan uitgaan dat de locatie goed bereikbaar is met het openbaar vervoer.

Expertise Centrum Warmte (ECW)

Gemeenten kunnen bij het Expertise Centrum Warmte (ECW) hulp vragen bij het werken met de Leidraad om te komen tot Transitievisies Warmte en uitvoeringsplannen op wijkniveau. Daarnaast is het ECW een kenniscentrum voor technische, economische en duurzaamheidsaspecten en nationale ontwikkelingen zoals marktordening, aquathermie en geothermie. RVO.nl is bij het ECW betrokken als lid in de Stuurgroep en levert een belangrijke bijdrage aan de opzet en verdere uitrol van de ondersteunende taken van het ECW.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Details

Locatie

Eindhoven

Datum

Do 9 mei 2019

Tijd

13:00 - 17:00 uur

Kosten

gratis