Bijeenkomst Nationaal Groeifonds: Onderweg naar baanbrekende voorstellen

Deze bijeenkomst is al geweest.Bekijk andere locaties en datums.

Het maximum aantal deelnemers is bereikt, aanmelden is niet meer mogelijk. Kijk op de website van het Nationaal Groeifonds voor meer informatie over het indienen van een voorstel.

Met sprekers als Michiel Muller (Picnic) en Rianne Letschert (Universiteit Maastricht) van de adviescommissie van het Nationaal Groeifonds, verdiepende workshops en een netwerkborrel staat u een gevarieerd en informatief programma te wachten.

Voor wie?

De bijeenkomst is bedoeld voor bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen en andere organisaties die een voorstel willen indienen bij het Nationaal Groeifonds dat past bij het terrein Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie en/of het terrein Kennisontwikkeling.

Er is een aantal voorwaarden waaraan een aanvraag moet voldoen om in aanmerking te komen. Vanzelfsprekend gaat het om duurzaam verdienvermogen voor Nederland op de lange termijn, maar het gaat ook om voorstellen die door hun omvang en inrichting meer impact kunnen hebben. Daarom is het minimum voor de gevraagde subsidie € 30 miljoen en heeft de praktijk inmiddels laten zien dat samenwerking in een consortium, een samenwerkingsverband van meerdere organisaties, essentieel is voor een Groeifondsvoorstel. Bekijk alle criteria.

Wat levert de bijeenkomst u op?

 • Bent u al begonnen aan de uitwerking van uw projectvoorstel en ontvangt u graag nog tips? Profiteer dan van de handvatten die u tijdens de bijeenkomst krijgt voor het indienen van een succesvol projectvoorstel.
 • Heeft u een voorstel en bent u op zoek naar samenwerkingspartners? Er is voldoende tijd om elkaar op te zoeken tijdens deze bijeenkomst en nader kennis te maken.
 • Bent u nog niet begonnen aan een voorstel? Dan komt deze bijeenkomst wellicht te vroeg voor u. De ervaring leert dat het een grondige voorbereiding vraagt om een consortium op te bouwen en een goed voorstel uit te werken.

Programma

Woensdag 28 september

 • 13:30 – 14:30 uurInloop
 • 14:30 – 14:40 uurWelkom door dagvoorzitter Tom Jessen
 • 14:40 – 15:30 uurPanelgesprek met Michiel Muller en Rianne Letschert van het Nationaal Groeifonds en ervaringsdeskundigen Bernard Mulder van RegMed, Inge de Wolf van Ontwikkelkracht en Freeke Heijman van Quantum Delta NL
 • 15:30 – 16:10 uurWorkshopronde 1
 • 16:10 – 16:20 uurPauze
 • 16:20 – 17:00 uurWorkshopronde 2
 • 17:00 – 18:00 uurAfsluiting en netwerkborrel

Panelgesprek

Dagvoorzitter Tom Jessen opent de bijeenkomst. Vervolgens is er onder zijn leiding een panelgesprek tussen commissieleden Michiel Muller, medeoprichter van Picnic, Rianne Letschert, voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Maastricht,en drie vertegenwoordigers van projecten uit eerdere rondes over verschillende bredere thema’s die een rol spelen bij de ontwikkeling van de portefeuille van het Nationaal Groeifonds.

Rijtuigenloods Amersfoort workshop

Verdiepende workshops

Volg tijdens de bijeenkomst 2 van de 7 verdiepende workshops. Lees hieronder hoe de workshops u helpen de kwaliteit van uw aanvraag te verbeteren. Na uw aanmelding kunt u aangeven aan welke workshops u wilt deelnemen.

1. Aan de slag met de onderbouwing van het duurzaam verdienvermogen van Nederland

Tijdens deze workshop leert u hoe het Nationaal Groeifonds de bijdrage van uw voorstel aan het duurzaam verdienvermogen in Nederland beoordeelt. Ook hoort u welke informatie u moet opnemen in uw voorstel om de economische effecten ervan goed te kunnen onderbouwen. Onder leiding van SEO Economisch Onderzoek stellen we gezamenlijk een zogenoemde Theory of Change op, een instrument waarvan wordt geadviseerd om dat te gebruiken. Let op: het is geen lichte kost, wij raden u aan deze workshop bij te wonen met uw economisch adviseur.

2. De ins & outs van de financiële voorwaarden en verplichtingen

Waarvoor kunt u financiering aanvragen en wat betekent dat voor de maximale steun die u kunt ontvangen? Hoe onderbouwt u het eigen aandeel van de financiering van het project? En wat is het verschil tussen de departementale route en de subsidieroute? Deze workshop biedt u handvatten voor het opzetten van de begroting en voor het invullen van het eigen aandeel van de financiering.

3. Naar economische impact! Hoe zorgt u dat uw aanpak overtuigt?

Hoe zorgt u ervoor dat de economische impact die u voorspiegelt onder verdienvermogen ook behaald wordt? ‘Valorisatie’, het omzetten van nieuwe kennis in economische en maatschappelijke impact, is daarbij cruciaal. Deze workshop gaat in op hoe dit onderwerp beoordeeld is in vorige rondes. Ivo de Nooijer licht vanuit het toegekende project Biotech Booster toe hoe valorisatie bij Biotech Booster wordt aangepakt.

4. Onmisbare aandachtspunten bij het opzetten van governance en samenwerking

Een van de belangrijkste criteria voor het Nationaal Groeifonds is dat er sprake is van goed bestuur en een goede samenwerking. Beide zijn onmisbaar voor het slagen van uw plan. In deze workshop hoort u waar het Nationaal Groeifonds op dit vlak specifiek op let bij de beoordeling van voorstellen. Daarnaast krijgt u praktisch advies over hoe u de governance en samenwerking voor uw project op een goede manier kunt vormgeven.

5. Maatschappelijke impact inzichtelijk maken: zo doet u dat

Een voorstel voor het Nationaal Groeifonds moet een positief saldo van maatschappelijke baten en lasten hebben om in aanmerking te komen voor een bijdrage. Hiervoor is het noodzakelijk dat u alle maatschappelijke baten en lasten, waar mogelijk, kwantificeert en in geldwaarde uitdrukt. Kan dat niet? Dan kunt u de effecten kwalitatief in beeld brengen. In deze workshop staan we stil bij waar voor het Nationaal Groeifonds het zwaartepunt ligt als het gaat om de maatschappelijke, en mogelijk negatieve, effecten van een voorstel. Bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid, (cyber)veiligheid, milieu of op sociaal gebied. Met een expert wordt besproken hoe u hier in een voorstel invulling aan kunt geven, waarbij u ook uw vragen kunt stellen.

6. Talent voor innovatie!

De adviescommissie vindt het belangrijk om meer aandacht te besteden aan kennisdeling en aan het opleiden van vakmensen om aan de toekomstige vraag te kunnen voldoen. In deze workshop biedt Pieter Moerman, programmaleider van het Platform Talent voor Technologie, u inspiratie en inzicht hoe u aan de slag kunt met deze onderwerpen. Ook hoort u hoe u kunt aansluiten bij bestaande initiatieven.

7. Internationale aansluiting en samenwerking

Deze informatieve workshop, in samenwerking met Juri Roerink van het Innovatie Attaché Netwerk, gaat in op het belang van internationale aansluiting bij het opstellen van de projectvoorstellen. Hiermee wil de adviescommissie voorstelschrijvers motiveren om internationale samenwerking te zoeken. Vragen die aan de orde komen zijn:

 • Hoe ziet dit er in de praktijk uit?
 • Welke internationale ontwikkelingen en samenwerkingen zien we nu?
 • En wat is de toegevoegde waarde?

Meer informatie

Het Nationaal Groeifonds investeert tussen 2021 en 2025 € 20 miljard in projecten die zorgen voor economische groei op de lange termijn. Onderzoek, ontwikkeling en innovatie (R&D en Innovatie) en Kennisontwikkeling (onderwijs en leven lang ontwikkelen) zijn de 2 terreinen waarin het fonds investeert, omdat hier de meeste kans aanwezig is voor structurele en duurzame economische groei.

In 2023 kunnen weer voorstellen voor het Nationaal Groeifonds worden ingediend. Nieuw in deze 3e ronde is de subsidieregeling die in januari wordt opengesteld zodat bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen en andere organisaties rechtstreeks subsidie kunnen aanvragen. Daarnaast blijft de mogelijkheid bestaan voor departementen om voorstellen aan te dragen.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Over onsContactDisclaimerCookies & PrivacyToegankelijkheidAPIBusiness.gov.nl (English)Ondernemersplein is een initiatief van:KVKRijksdienst voor Ondernemend NederlandRDWBelastingdienstCentraal Bureau voor de StatistiekUWVToegankelijkheidsniveau: W3C WAI-AA WCAG 2.1