Deze bijeenkomst is al geweest.Bekijk andere locaties en datums.

Bijeenkomst over Veilige samenleving in Horizon 2020

Bent u actief in de veiligheidssector voor crisismanagement, criminaliteitsbestrijding, grensbewaking of cyber security? Onderzoek dan de mogelijkheden van het thema Veilige samenleving (secure societies) in Horizon 2020. Op onze informatiebijeenkomst hoort u hoe u een goed Horizon 2020 voorstel schrijft en welke onderwerpen in 2019 voor financiering in aanmerking komen.

Horizon 2020 is hét onderzoeksprogramma van de Europese Commissie dat zich richt op internationale samenwerking voor de ontwikkeling van kennis en technologie.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) trekken samen op om de laatste informatie van Horizon 2020 bekend te maken. De bijeenkomst is interessant voor mensen die actief zijn in de defensie- of veiligheidssector, maar ook in het sociaal-wetenschappelijk onderzoek en de ICT.

Onderwerpen

De volgende onderwerpen komen aan bod:
  • de resultaten uit 2018 in Horizon 2020
  • de huidige oproepen voor Veilige samenleving
  • de tips en tricks van een evaluator
  • een projectvoorbeeld

Programma

Bijeenkomst Secure societies (voorlopig programma)
12.00 - 13.00 Registratie en lunch
13.00 - 13.20Welkom en introductie: welkomstwoord namens het ministerie van Justitie en Veiligheid
13.20 - 13.50Resultaten 2018 in Horizon 2020 en toelichting calls 2019, Paul Kruis (RVO.nl)
13.50 - 14.20D4FLY project uit Horizon 2020, Ben Kromhout (IND), Henri Bouma (TNO)
14.20 - 15.00Pauze
15.00 - 15.30Toelichting op het werk van een evaluator en het schrijven van een goed voorstel, Marcel Spit
15.30 - 16.00Veiligheids Innovatie Competitie 2019
16.00 -Borrel

Aanmelden

Aanmelden is niet meer mogelijk.

Horizon 2020 en de kansen voor veiligheidsonderzoek

Horizon 2020 heeft aandacht voor maatschappelijke uitdagingen: de grote vraagstukken waar Europa oplossingen voor zoekt. Veiligheid vormt een van die uitdagingen en heeft binnen Horizon 2020 de naam Veilige samenlevingExterne link (secure societies) gekregen. De Europese Commissie subsidieert projecten die oplossingen bieden voor verschillende vastgestelde onderwerpen.

De commissie wil de ontwikkeling van nieuwe kennis en nieuwe technologie stimuleren en vraagt voorstellen in crisismanagement, criminaliteitsbestrijding, grensbewaking en cyber security. In uw voorstel moet u naast technologische vernieuwingen aandacht geven aan de juiste juridische en ethische inbedding. Voor een goed resultaat is samenwerking nodig tussen overheid, kennisinstellingen en industrie.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Details

Locatie

Nieuwspoort
Lange Poten 10
2511 CL Den Haag

Datum

Do 28 mrt 2019 12:00 uur

Kosten

Deelname is gratis