Dag van het Klimaatakkoord: Versnellen naar Parijs

Alle signalen wijzen één kant op: de uitstoot van broeikasgassen moet sneller naar beneden. De Dag van het Klimaatakkoord op 1 november staat daarom in het teken van 'Versnellen naar Parijs'. Een dag waarop u volop klimaatinspiratie opdoet. En we elkaar weer eens in het echt ontmoeten.

De rode draad vormen de 3 thema’s: het energiesysteem, sturen op transitie, het dagelijks leven. Het zijn 3 invalshoeken die allemaal belangrijk zijn om de transitie te laten slagen. En de uitstoot naar nul terug te brengen.

Plenair programma

  • Verschillende sprekers komen aan het woord, waaronder de verantwoordelijke bewindspersoon.
  • Diederik Samsom vertelt over de Europese Klimaatplannen.
  • Gedragsdeskundige Reint Jan Renes houdt u een spiegel voor over gedragsverandering.

Meer dan 20 deelsessies

Na de pleinaire opening volgt u zelfgekozen deelsessies. Alle deeslessies vindt u op de website dagvanhetklimaatakkoord.nl. Een greep hieruit:

Opschalen productie groene waterstof: ja! Maar hoe?

Er moet snel meer groene waterstof komen. Maar hoe krijgen we dat voor elkaar? Waar komt voldoende duurzame elektriciteit vandaan? Wie bouwt de grote elektrolysers? Wie neemt al die waterstof af? Maken we het zelf of importeren we het? Hoe kunnen we nú al samen stappen zetten terwijl er nog zoveel onzeker is? In deze sessie kijken we naar de stand van zaken. Ook verkennen we de mogelijkheden om te versnellen. Met visies, plannen en de praktijk.

SDE++, het werkpaard van de energietransitie: ervaringen en lessen uit de praktijk

De subsidieregeling SDE++ is op dit moment het werkpaard van de energietransitie. Meer duurzame energie opwekken èn minder CO2 uitstoten. Dat moeten we zo snel mogelijk regelen. Omdat we de klimaatdoelen van 2030 en 2050 willen halen. Maar nog niet elke techniek is al rendabel. De regeling is best ingewikkeld. Voor een goede aanvraag moet we flink wat huiswerk doen. Ook tijdens de looptijd van het project zijn er zaken waarop we moeten letten.

In deze sessie laten we verschillende partijen aan het woord. Vanuit hun praktijkervaring met de SDE wijzen ze de belangrijkste do's en don'ts aan. Natuurlijk bespreken we hoe we de praktische kant van de SDE verder kunnen verbeteren.

Het gesprek zal niet gaan over zaken die in de gewone marktconsultatie over de SDE aan de orde komen. Zoals de indeling in categorieën en de berekening van basis- en correctiebedragen.

De CO₂ monitor: praktisch sturen op duurzaam energiegebruik

Gasunie en Tennet hebben een CO₂ monitor ontwikkeld. Deze maakt actueel (tijdsafhankelijk) de CO2-emissie inzichtelijk van de energie die beschikbaar is op het Nederlandse energiesysteem. In deze sessie presenteren zij de mogelijkheden van de CO2-monitor en hoe deze bijdraagt aan de energietransitie. Onder andere kunnen we hiermee vraagsturing stimuleren op de momenten van veel duurzaam aanbod. Hoe duurzamer het energiegebruik, hoe lager de CO2-uitstoot. Duurzame prestaties zijn daarmee echt transparant. Dit is een informatieve en praktische sessie die helpt bij duurzamer energiegebruik.

Naar een hogere slagingskans voor innovaties

Om innovaties te laten slagen is er meer nodig dan een goed idee en de juiste financiering. Onbekendheid met de ingewikkelde wereld van wetgeving, normering standaarden en beleid zit de slagingskans soms goed dwars. Hoe houdt u als innovatieve ondernemer al deze zaken tegelijk op het netvlies? Waar vindt u de experts die u hier in bijstaan?

In deze sessie laten de experts van de Nederlandse Norm (NEN) zien hoe u innovatieve oplossingen versneld tot succes brengt. Een aantal ondernemers vertelt over hun ervaringen. In de sessie is veel ruimte voor vragen aan de experts.

De NEN ontwikkelde de NENnovationfunnel: deze tool ondersteunt innovatieve concepten (waaronder nieuwe technologieën) in elk van de fases van ontwikkeling tot marktintroductie.

Ontdekken welke rol normering en standaardisatie voor uw oplossingen kan spelen? Hoe de NEN met haar NENnovatoinfunnel u daarbij helpen? En welke geslaagde voorbeelden u al vooraf gingen? Sluit aan bij deze sessie!

Meld u aan

Het complete programma en de registratielink vindt u op de website dagvanhetklimaatakkoord.nl.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Details

Locatie

Blokhoeve 1
3438 LC Nieuwegein

Datum

Ma 1 nov 2021

Tijd

9:00 - 17:00 uur

Gratis

Direct aanmelden