Economische missie Californië (VS): Urban Mobility - Life Sciences & Health

Deze bijeenkomst is al geweest.Bekijk andere locaties en datums.

De missie biedt het Nederlands mkb dat actief is in deze sectoren, volop gelegenheid om te netwerken, kennis te maken met de lokale markt en in contact te komen met potentiële zakenpartners en/of opdrachtgevers.

Tijdens deze economische missie helpen wij u om de juiste contacten te leggen en afspraken te maken via netwerkgesprekken. De aanwezigheid van de bewindspersonen geeft u bovendien een unieke kans om op hoog niveau contacten te leggen en uit te bouwen. Daarnaast kunt u in hun bijzijn bijvoorbeeld contracten of een Memorandum of Understanding (MoU) ondertekenen.

Let op:Het maximum aantal deelnemers voor de sectoren Urban Mobility en Life Sciences & Health van de handelsmissie Westkust VS is bereikt en aanmelden is niet meer mogelijk.

Sectoren en programma

Life Sciences & Health

Lees hieronder meer over de kansen in de sector Life Sciences & Health.

  Dit zijn de thema’s:

  • digitale gezondheidszorg;
  • medische technologie bij instellingen en in de persoonlijke leefomgeving;
  • integrale zorgoplossingen;
  • onderzoek, onderwijs en de toepassingen in de patiëntenzorg;
  • productontwikkeling.

  Bekijk hier het voorlopig programma.

  Urban Mobility & Cycling

  Lees hieronder meer over de kansen in de sector Urban Mobility & Cycling.

  Dit zijn de thema's:

  Multimodaliteit in de stad:

  • Fiets en fietsparkeren
  • Openbaar vervoer
  • Deelmobiliteit
  • Mobiliteitshubs

  Digitale mobiliteit:

  • Mobility as a Service
  • Verkeersmanagement

  Bekijk hier het voorlopig programma

  Marktkansen westkust Verenigde Staten

  Wat maakt Californië interessant?

  Californië is de grootste staat in de Verenigde Staten (VS) met 39,5 miljoen inwoners en een bruto binnenlands product van US$ 3,35 biljoen. In de stedelijke regio's Los Angeles en San Francisco – inclusief Silicon Valley – wonen respectievelijk 40 miljoen en 18 miljoen mensen. Deze regio's zijn het kloppende economische hart van Californië voor technologische innovatie, medtech en digital health, mobiliteit, start-ups en investeringen.

  Handel en samenwerking Nederland-Californië

  Californië heeft een aandeel van 14,6% in de totale Amerikaanse economie. Als Californië een land was, dan was het de 5e economie ter wereld. Er is dan ook sprake van grote economische (bedrijfs)belangen:

  • Californië staat op 2 in de top 10 van 'Economic Ties' tussen Nederland en de VS. De inkomende en uitgaande investeringen zijn omvangrijk, en hebben veel lokale impact.
  • Californië is met US$ 9,13 miljard de 3e bestemming voor directe investeringen uit Nederland, na Texas en New York.
  • De goederenexport naar Nederland heeft een omvang van US$ 5,67 miljard (2e na Texas). De economische relatie met Nederland ondersteunt ruim 69.000 banen in Californië.

  De relatie tussen Nederland en Californië is op verschillende fronten hecht. Zo'n 1 miljoen Californiërs hebben Nederlandse roots, waarmee de staat een kwart van alle Amerikanen van Nederlandse afkomst voor haar rekening neemt.

  Op beleidsniveau vindt er op het vlak van klimaat en landbouw al jarenlang nauwe samenwerking (G2G) plaats tussen Nederland en de staat Californië.

  • Sinds 2017 werken Nederland (het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) en Californië samen op het gebied van klimaatverandering, smart mobility en energie-innovatie. Hieronder valt onder meer kennisuitwisseling op het terrein van circulaire economie met focus op de gebouwde omgeving.
  • Daarnaast is er een actief Memorandum of Understanding tussen Nederland en Californië over duurzame en 'climate smart' landbouw. Hier wordt onder meer samengewerkt op het terrein van agritech, voedingsinnovaties en waterbeheer.

  Innovatieklimaat

  Californië heeft veel groeipotentie, zeker ook voor Nederlandse start-ups en scale-ups. In 2021 haalden Nederlandse ondernemers in Silicon Valley bijna US$ 1 miljard aan groeikapitaal op. Ook hebben veel grote bedrijven uit Californië hun Europese hoofdkantoor in Nederland gevestigd. Denk aan Uber, Netflix en Sonos, maar ook recente acquisities als Beyond Meat en Zoom. Bovenal is Californië een bron van innovatie, waar Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen de afgelopen jaren beter op aangesloten zijn geraakt. Dit geldt in het bijzonder voor de start-ups en scale-ups. Voor hen blijft het ecosysteem rond San Francisco cruciaal om hun groei en de financiering daarvan te versnellen.

  Voor wie?

  Deelname aan deze missie staat uitsluitend open voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn binnen bovenstaande sectoren. Het westen van de Verenigde Staten biedt veel zakenkansen voor soms nog ondervertegenwoordigde groepen ondernemers.

  • De regio heeft extra waardering voor diversiteit, inclusiviteit en out-of-the-box denken. Wij nodigen daarom ook ondernemers van verschillende achtergronden uit om aan deze missie deel te nemen.
  • Daarnaast nodigen wij ook start-ups, jonge ondernemers, vrouwelijke ondernemers en scale-ups uit om mee te gaan. Zo kunnen juist ook deze groepen ondernemers hun expertise en ervaringen uitwisselen met ondernemers in het westen van de VS.

   Waarom meedoen?

   • Krijg inzicht in veelbelovende projecten binnen de genoemde sectoren.
   • Kom tijdens collectieve bezoeken in Californië intensief in contact met inspirerende ondernemingen en instellingen.
   • Maak kennis met potentiële zakenrelaties.
   • Ontmoet Nederlandse ondernemers die actief zijn op de Amerikaanse westkust en die hun ervaringen met u delen.
   • Voer zakelijke gesprekken tijdens seminars en collectieve bezoeken.
   • Doe kennis op via netwerkgesprekken met relevante bedrijven en overheidsinstanties.
   • Leer nieuwe partners kennen via netwerkevenementen in aanwezigheid van de bewindspersonen. Op basis van uw profiel nodigen wij relevante netwerkpartijen uit voor deze evenementen.

   Deelname

   Aanmelden is niet meer mogelijk.

   Per organisatie kunnen maximaal 2 personen deelnemen. Let op: er is een maximum verbonden aan het aantal deelnemers.

   Voertalen zijn Nederlands en Engels. RVO vindt het belangrijk dat de bedrijven en kennisinstellingen die meegaan binnen de genoemde opzet en inhoudelijke focus van de missie vallen. Aanmelding betekent daarom niet automatisch deelname aan de missie.

   Kosten

   Deelname kost € 950 per organisatie (maximaal 2 personen). Het dienstenpakket bevat:

   • deelname aan de collectieve programmaonderdelen;
   • collectieve netwerkgesprekken;
   • tradereceptie / trade dinner;
   • netwerkevenementen;
   • lokale ondersteuning door de organisatie;
   • lokaal vervoer zoals vermeld in het missieprogramma.

   Reis- en verblijfskosten zijn voor eigen rekening. Wij informeren u tijdig over reis en verblijf.

   Meer weten?

   Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met:

   Jos Hermsen, projectleider handelsmissie sector LSH E: jos.hermsen@rvo.nl

   Karin Schipper, projectleider handelsmissie sector Urban Mobility E: karin.schipper@rvo.nl

   Organisatie

   De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseert deze missie in nauwe samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Nederlands economisch netwerk in de Verenigde Staten, VNO-NCW/MKB-Nederland en betrokken brancheorganisaties

   Maatschappelijk verantwoord ondernemen

   De Nederlandse overheid hecht belang aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en onderschrijft de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. Hierin zijn de MVO-normen voor internationaal actieve ondernemers vastgelegd. Het naleven van deze OESO-richtlijnen is een van de voorwaarden om te kunnen deelnemen aan deze missie. Om te kunnen beoordelen of uw bedrijf of organisatie voldoet aan deze voorwaarden, vragen wij u tijdens de aanmelding om een MVO-zelfscan in te vullen.

   COVID-19-clausule

   Als de COVID-19-situatie vóór deze missie verandert, en dat gevolgen heeft voor de organisatie van de missie, dan kan de organisatie de missie uitstellen of annuleren. Hierover informeren wij deelnemers direct. Uiteraard brengen wij in dit geval geen deelnemerskosten in rekening. Reis- en verblijfskosten zijn voor eigen risico.

   Deze informatie is geplaatst door

   Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
   Over onsContactDisclaimerCookies & PrivacyToegankelijkheidAPIBusiness.gov.nl (English)Ondernemersplein is een initiatief van:KVKRijksdienst voor Ondernemend NederlandRDWBelastingdienstCentraal Bureau voor de StatistiekUWVToegankelijkheidsniveau: W3C WAI-AA WCAG 2.1