Deze bijeenkomst is al geweest.Bekijk andere locaties en datums.

Economische missie Israël en Palestijnse Gebieden met minister Kaag

Wilt u zakendoen in Israël en/of de Palestijnse Gebieden, samenwerken met kennisinstellingen, of heeft u al jaren een zakelijke relatie met lokale partners en blijft u graag met hen in contact? En heeft u in het bijzonder zakelijke ambities in Israël op het gebied van HTSM of circulaire innovaties, of in de Palestijnse Gebieden binnen de landbouw- of ICT-sector? Ga dan van 3 tot en met 6 februari mee met deze missie onder leiding van minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

De zakelijk missieleider is Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW.

Voor wie

Deelname aan deze missie staat open voor Nederlandse bedrijven - van start-up tot grootbedrijf - en kennisinstellingen. Vrouwelijke ondernemers, kennisinstellingen en start-ups worden met nadruk uitgenodigd om deel te nemen aan deze missie. Dit geldt ook voor bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn binnen de watersector, zolang hun toepassing binnen Circulaire Economie (CE) valt.

Het missieprogramma richt zich op de volgende kansrijke sectoren:

Israël:

 • kunstmatige intelligentie (AI)
 • kwantumtechnologie
 • halfgeleiders
 • fotonica
 • smart mobility
 • nanotechnologie
 • smart manufacturing
 • 3D-printing

Circulaire toepassingen & innovaties, inclusief watersectorExterne link

 • afvalverwerking- en management
 • circulair bouwen en slopen
 • plastic en verpakkingen
 • chemie
 • watertechnologie
 • oplossingen voor duurzaam waterbeheer
 • duurzame afvalwaterzuivering

Palestijnse gebieden:

Agri & foodExterne link

 • zaden
 • pesticiden
 • koelketen
 • irrigatiesystemen
 • klimaatadaptieve landbouw
 • efficiënte irrigatie

ICTExterne link

 • hardwaredistributie
 • softwareontwikkeling
 • kantoorautomatisering
 • internet service providers (ISP’s)
 • telecommunicatie
 • ICT-consulting en -training

Programma op maat

Tijdens deze missie maakt u kennis met kansrijke initiatieven binnen de verschillende sectoren en komt u in contact met lokale bedrijven en instellingen die op deze markten actief zijn. Ook ontmoet u potentiële zakenrelaties en deelt u ervaringen met andere Nederlandse ondernemers.

Naast collectieve bedrijfsbezoeken krijgt u de mogelijkheid om zakelijke gesprekken te voeren, bijvoorbeeld tijdens gezamenlijke veld- of bedrijfsbezoeken, een seminar en de netwerkbijeenkomst. Als u zich registreert voor de matchmaking voert u een-op-eengesprekken met mogelijke zakenpartners.

Aanwezigheid hoogwaardigheidsbekleders

De aanwezigheid van minister Kaag en zakelijk missieleider Hans de Boer geeft u een unieke kans om op hoog niveau contacten te leggen en/of verder uit te bouwen. Daarnaast kunt u van de mogelijkheid gebruikmaken om bijvoorbeeld contracten of MoU’s te ondertekenen in het bijzijn van hoogwaardigheidsbekleders.

Deelname aan half of volledig programma

De missie duurt 4 dagen: 3 en 4 februari in Israël, en 5 en 6 februari in de Palestijnse Gebieden. Bij de inschrijving kunt u aangeven of u één of beide bestemmingen wilt bezoeken.

Als u beide bestemmingen bezoekt, proberen wij om voor u aanvullende programmaonderdelen te organiseren. Ook als het initiële programma voor dit land zich niet richt op uw sector. Bijvoorbeeld als u de markt op gebied van ICT-consulting zowel in de Palestijnse Gebieden als in Israël wilt verkennen.

Marktkansen Israël

Israël is een economisch powerhouse in de regio met een indrukwekkend innovatie-ecosysteem en internationaal sterk concurrerende hightechsector. Het bilaterale handelsvolume bedroeg bijna € 4 miljard in 2018.

Bij het bezoek aan Israël ligt de focus op onderstaande 2 sectoren. Per sector leest u meer over de kansen voor u als Nederlandse ondernemer.

Marktkansen Palestijnse Gebieden

De economische betrekkingen met de Palestijnse Gebieden zijn relatief beperkt, maar nemen toe. Het handelsvolume bedroeg € 28 miljoen in 2018. Hierbij ligt de focus op de sectoren agri & food en ICT.

Bij het bezoek aan de Palestijnse Gebieden ligt de focus ook op deze 2 sectoren. Per sector leest u meer over de kansen voor u als Nederlandse ondernemer.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De Nederlandse overheid hecht belang aan maatschappelijk verantwoord ondernemenExterne link en onderschrijft de OESO-richtlijnen voor Multinationale OndernemingenExterne link. Hierin zijn de MVO-normen voor internationaal actieve ondernemers vastgelegd.

Het naleven van deze OESO-richtlijnen is een van de voorwaarden om deel te kunnen nemen aan deze missie. Om te kunnen beoordelen of uw bedrijf of organisatie voldoet aan deze voorwaarden vragen wij u om na aanmelding een MVO-zelfscan in te vullen.

Kosten

Deelname aan de volledige missie waarbij u beide bestemmingen bezoekt, kost € 950 per organisatie (maximaal 2 deelnemers per organisatie). Bij meer dan 2 deelnemers betaalt u € 475 per extra deelnemer.

Wilt u maar 1 van de 2 bestemmingen bezoeken, dan betaalt u € 475 per organisatie (maximaal 2 deelnemers). Iedere extra deelnemer betaalt ook € 475.

Elke deelnemer moet zich apart aanmelden.

Het dienstenpakket bevat netwerkevenementen, deelname aan de collectieve programmaonderdelen, matchmaking, collectief lokaal vervoer en ondersteuning door de organisatie.

Reis- en verblijfskosten en kosten voor eigen afspraken zijn voor eigen rekening. Een reisbureau is gevraagd een reisarrangement samen te stellen.

Aanmelden

De inschrijving voor deze missie is gesloten. Aanmelden is niet meer mogelijk.

RVO.nl vindt het belangrijk dat de bedrijven en kennisinstellingen die meegaan binnen de genoemde opzet en inhoudelijke focus vallen. Aanmelding betekent daarom niet automatisch deelname aan de missie.

Let op: de Nederlandse overheid ontmoedigt al jaren economische relaties met bedrijven in Israëlische nederzettingen in bezet gebied. De Nederlandse overheid verleent geen diensten aan Nederlandse bedrijven waar het gaat om activiteiten die zij ontplooien in of ten behoeve van Israëlische nederzettingen in bezet gebied. Deelnemers aan deze missie worden tijdens de voorbereiding verder geïnformeerd over het ontmoedigingsbeleid.

Kijk voor meer informatie over IsraëlExterne link en de Palestijnse GebiedenExterne link en (de regels met betrekking tot) zakendoen met deze landen op de landenpagina’s op RVO.nl.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met:

Margriet Veenstra, projectleider missiesE: margriet.veenstra@rvo.nlExterne link

Organisatie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) organiseert deze missie in nauwe samenwerking met de Nederlandse ambassade in Tel Aviv, de vertegenwoordiging in de Palestijnse Gebieden en VNO-NCW.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Details

Locatie

Israël en de Palestijnse Gebieden

Datum

Ma 3 feb 2020 - 6 feb 2020

Kosten

 • Inschrijving is gesloten; aanmelden is niet meer mogelijk
 • Deelname 2 bestemmingen kost € 950 per organisatie (max. 2 deelnemers)
 • Deelname 1 bestemming kost € 475 per organisatie (max. 2 deelnemers)
 • Extra deelnemer betaalt € 475 p.p.
 • Reis- en verblijfkosten zijn voor eigen rekening