Logo RijksoverheidLogo Ondernemersplein, alles van de overheid op één plekMenuZoekenZoekenHomeEvenementen

Economische missie naar Zuid-Afrika

Deze informatie is geplaatst door:Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)± 5 min lezen

Deze economische missie vindt plaats parallel aan het staatsbezoek van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima aan Zuid-Afrika.

Tijdens deze missie zijn aanwezig: Piet Adema (minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en Yvette van Eechoud (plaatsvervangend directeur-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen voor het ministerie van Buitenlandse Zaken).

Nederlandse bedrijven uit bovengenoemde sectoren kunnen tijdens deze missie netwerken, marktkansen verkennen en in contact komen met zakenpartners en opdrachtgevers. Daarnaast is er gelegenheid om kennis en kunde uit te wisselen.

Voor wie?

Deelname staat alleen open voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn in de sectoren hieronder.

Groene waterstof

Denk hierbij aan oplossingen en technieken voor:

 • elektrolyse;
 • ontzilting van water;
 • waterstofconversie;
 • infrastructuur voor opslag, distributie en vervoer van groene waterstof;
 • toepassingen van waterstof in de mobiliteit en industrie (zoals bij staal en kunstmest).

Circulaire afvalverwerking

Denk hierbij aan:

 • de hele keten van afvalmanagement, (van inzameling, recycling tot stortplaatsbeheer);
 • duurzame energie/biomassa;
 • toepassingen van biogas, vergisting en compostering;
 • andere circulaire, economische thema’s als plastics, bouw en constructie.

Toekomstgerichte land- en tuinbouw

Denk hierbij aan:

 • innovatieve oplossingen in de land- en tuinbouw om de klimaatweerbaarheid te verbeteren;
 • Nexus water-, voedsel- en biodiversiteit;
 • (gekoelde) agrologistiek;
 • voedselverwerking.

Wij nodigen in het bijzonder ook vrouwelijke ondernemers uit om deel te nemen.

Kansen voor Nederlandse bedrijven in Zuid-Afrika

Zuid-Afrika is een van de grootste economieën en technisch goed ontwikkelde landen van het Afrikaanse continent.

 • Zuid-Afrika is een logistieke hub, ook voor de overige landen in zuidelijk Afrika.
 • Het land heeft een goede dienstensector, een moderne financiële sector en een concurrerende industrie.
 • Zuid-Afrika is een belangrijke handelspartner voor Nederland.

De Zuid-Afrikaanse overheid werkt met bedrijven aan de groene energietransitie, circulaire afvalverwerking en de ontwikkeling van duurzame land- en tuinbouw. Deze samenwerking leidt tot grootschalige investeringen in en opdrachten voor deze sectoren.

De Zuid-Afrikaanse overheid plant veel projecten in groene waterstof, duurzame/ circulaire afvalverwerking en toekomstbestendige land- en tuinbouw.

Dit leidt tot samenwerking, investeringen en opdrachten voor toelevering aan deze sectoren. Nederlandse bedrijven die actief zijn in deze sectoren kunnen hiervan profiteren.

Tijdens deze missie komt u meer te weten over de marktkansen in Zuid-Afrika, belangrijke aanbestedingen en opdrachten die men verwacht in Zuid-Afrika.

Kansen in groene waterstof

Binnen deze missie is groene waterstof belangrijk. De organisatie bouwt namelijk verder op:

 • de Zuid-Afrikaanse top over groene waterstof in november 2022;
 • het inkomende bezoek van een Zuid-Afrikaanse afvaardiging tijdens de World Hydrogen Summit (mei 2023 in Rotterdam);
 • het werkbezoek van minister-president Mark Rutte aan Zuid-Afrika op het gebied van hernieuwbare energie (juni 2023);
 • de ondertekening van een MoU (overeenkomst) tussen Zuid-Afrika en Nederland over samenwerken in groene waterstof (juni 2023).

Win-winsituatie

Investeren in groene waterstof in Zuid Afrika is een win-winsituatie.

Nederlandse bedrijven vergroten met investeringen hun afzetmarkt. Zuid-Afrika verlaagt zo de CO2-voetafdruk, werkt aan de energietransitie en vergroot export van groene waterstof. Investeringen maken Zuid-Afrika ook minder afhankelijk van steenkool als energiebron en vergroten de werkgelegenheid.

Dit alles biedt kansen voor Nederlandse bedrijven. Vooral in samenwerking met Zuid-Afrikaanse technologische bedrijven en kennisinstellingen die hieraan werken. En met oog voor lokale en inclusieve capaciteitsopbouw, skills development en Research & Development.

Binnen de waterstof ligt de aandacht op:

 • opslag en transport van waterstof (zoals pijpleidingen, meetapparatuur, tanks en havenontwikkeling, inclusief ontwikkeling van corridors);
 • gebruik van waterstof voor mobiliteit (zoals bij zwaar transport, scheep- en luchtvaart en in de industrie, bijvoorbeeld vermindering van ijzererts en kunstmestproductie).

De missie is in dezelfde week als de Zuid-Afrikaanse Green Hydrogen Summit, in Kaapstad. Dit biedt de perfecte kans om te netwerken en om zaken te doen. Ons programma is daarom georganiseerd rond de Summit.

Kansen in circulaire afvalverwerking

De Zuid-Afrikaanse afvaleconomie kan goed groeien, vooral met alternatieve, circulaire afvaloplossingen en de bijbehorende afvalwerkingsketen.

 • Om zoveel afval te verwerken, moet Zuid-Afrika de afvalverwerking en -infrastructuur verbeteren. Dat biedt kansen voor Nederlandse ondernemers.
 • Nederland heeft wereldwijd een goede naam in duurzaam afvalbeheer en in een circulaire economie.
 • Nederlandse bedrijven en tijdelijke samenwerkingen zijn al actief in de Zuid-Afrikaanse afvalverwerking. Of hebben al hun interesse laten zien. In voorbereiding op deze missie doet RVO onderzoek naar marktkansen rond afvalverwerking, biomassa en de circulaire economie in Zuid-Afrika. Daarbij brengen wij ook netwerken en data in kaart.

Kansen in toekomstgerichte land- en tuinbouw

Voor Nederland en de Europese Unie is Zuid-Afrika een belangrijke handelspartner. Nederland en Zuid-Afrika zijn grootmachten in de land- en tuinbouw, die veel van elkaar kunnen leren.

 • In Zuid-Afrika is de oppervlakte aan tuinbouwgrond gestegen met 130.000 hectare, in de laatste 10 jaar.
 • Mais, druiven, avocado's en citrusvruchten zijn onder andere belangrijke exportproducten.
 • Zuid-Afrika gebruikt 50 tot 60% van het beschikbare water voor land- en tuinbouw.

De landbouwsector staat onder grote druk in Nederland en in Zuid-Afrika. Klimaatverandering, de elektriciteitscrisis en hoge werkeloosheid geven uitdagingen. Uitdagingen die ook kansen geven aan Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen.

De Nederlandse ambassade werkt steeds meer samen met Zuid-Afrikaanse partners. Vooral in de provincie Mpumalanga (transitie van mijnbouw naar landbouw), Limpopo (agrologistiek en Nexus water-, landbouw- en biodiversiteit) en de West-Kaap (bedekte tuinbouw en fruitteelt). De Nederlandse ambassade werkt vooral aan innovatie in de landbouw om de natuur en biodiversiteit te herstellen.

Deze missie is vooral voor Nederlandse bedrijven die:

 • actief zijn in de tuinbouwproductie en/of in de agrologistiek;
 • hardware en (digitale) technologie leveren, zoals kassen, irrigatiesystemen en koeling;
 • investeren of werken aan gebiedsontwikkeling;
 • actief zijn op het gebied van kennis en innovatie.

Programma

Wij bieden een maatwerkprogramma voor deelnemende bedrijven. Op hoofdlijnen bestaat het programma uit de volgende onderdelen:

 • Seminars
 • Bedrijfs- en/of sitebezoeken
 • Netwerkevenementen
 • Handelsreceptie/ handelsdiner
 • Individuele matchmaking
 • Lokale ondersteuning door de organisatie
 • Lokaal vervoer (verbonden aan het missieprogramma)

Tijdens de missie leert u over de laatste trends en ontwikkelingen in groene waterstof, circulaire afvalverwerking en toekomstbestendige land- en tuinbouw. En ontmoet u belangrijke Zuid-Afrikaanse zakenpartners.

Tegelijk met deze economische missie vindt ook een kennismissie naar Zuid-Afrika plaats. Deze wordt georganiseerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Wij zoeken naar mogelijke aansluiting op het programma van die kennismissie.

Conceptprogramma's van deze economische missie naar Zuid-Afrika (Engelstalig)

Download hieronder de conceptprogramma’s van de 3 sectoren van deze economische missie naar Zuid-Afrika.

Kosten en deelname

Deelname kost € 950 per organisatie (maximaal 2 deelnemers per organisatie).

Let op: wilt u met 2 deelnemers van dezelfde organisatie deelnemen? Meld dan iedere deelnemer apart aan.

Deelname aan deze missie staat alleen open voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen die passen binnen de genoemde opzet en inhoudelijke focus van deze economische missie. Aanmelding en de automatische ontvangstbevestiging betekent daarom niet dat wij u hebben toegelaten tot deze missie. U ontvangt een definitieve bevestiging van uw deelname na sluiting van de aanmeldperiode.

Reis- en verblijfkosten zijn voor eigen rekening. Wij zorgen voor lokaal vervoer.

Aanmelden

Aanmelden is niet meer mogelijk.

Let op: wilt u met 2 deelnemers van dezelfde organisatie deelnemen? Meld dan iedere deelnemer apart aan.

Als wij de aanmeldtermijn verlengen en u meldt zich aan na 5 september, dan is deelname aan individuele matchmaking niet gegarandeerd.

Organisatie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseert deze missie in nauwe samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Nederlandse ambassade in Pretoria, het Nederlands consulaat-generaal in Kaapstad, OostNL, Holland Circular Hotspot en Impact Hydrogen.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze missie? Neem dan contact op met:

Jos Hermsen, Projectmanager Missies bij RVO, E: jos.hermsen@rvo.nl

Karin Schipper, Projectmanager Missies bij RVO, E: karin.schipper@rvo.nl

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De Nederlandse overheid hecht belang aan maatschappelijk verantwoord ondernemen – inclusief mensenrechten – en onderschrijft de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. Hierin zijn de MVO-normen voor internationaal actieve ondernemers vastgelegd.

Het naleven van deze OESO-richtlijnen is een van de voorwaarden om deel te kunnen nemen aan deze missie. Om te kunnen beoordelen of uw organisatie voldoet aan deze voorwaarden, vragen wij u om na aanmelding een MVO-zelfscan in te vullen.

Naar boven