EZK-evenement: Partners in energie-uitdagingen 2022

Werkt u - nu of binnenkort - als ondernemer of gemeentehandhaver aan hernieuwbare warmte? Duurzame energie-opwek? Of het besparen van energie? Dan is dit evenement iets voor u. Van 24 tot en met 27 januari 2022 vindt voor de 6e keer het EZK-evenement: Partners in energie-uitdagingen plaats. Ook dit jaar helemaal digitaal.

Na uw deelname bent u niet alleen geïnspireerd door de mooie energie-initiatieven van Nederlandse ondernemers. Ook uw kennis over de 3 thema’s (energiebesparing, opwek van duurzame energie en hernieuwbare warmte) is dan weer helemaal up-to-date. Op 24, 25 en 26 januari 2022 kunt u online sessies volgen over deze thema's. Op 27 januari is het feestelijke online slotcongres met de uitreiking van de EZK Energy Award en meer.

Digitaal slotcongres op 27 januari

De Europese Unie en het kabinet sturen aan op nieuwe, stevige maatregelen. We maken Nederland klaar voor de toekomst – klimaatneutraal, fossielvrij en circulair – met een schone energievoorziening en groene industriepolitiek. We maken de overstap naar energiebronnen die geen broeikasgassen uitstoten en we zetten in op energiebesparing (coalitieakkoord 2021-2025).

Wat kunnen bedrijven en gemeenten in 2022 al aan energiebesparing doen wat niet tot 2030 hoeft te wachten? En hoe worden duurzame energie-opwek en hernieuwbare warmte ingezet? Wat doen andere bedrijven al en wat kunnen ze dit jaar nog meer doen? En wie spelen daar een rol bij?

Alle ontwikkelingen rond planvorming, wetgeving, technieken, faciliteren en ontzorgen passeren deze middag de revue. Onze keynotesprekers Doekle Terpstra (Techniek Nederland), Jacco Vonhof (MKB-Nederland), Femke Hermans (Studenten voor Morgen) en Sandor Gaastra (directeur- generaal Klimaat en Energie bij EZK) staan stil bij de ontwikkelingen.

Wij hoopten u op locatie live te kunnen begroeten dit jaar. Helaas moeten we toch overschakelen op een online slotprogramma. Het programma is nog steeds zoals we het voor ogen hebben: prikkelend, informatief en feestelijk.

Online voorprogramma: 6 sessies

Voorafgaand aan het slotcongres kunt u van maandag tot en met woensdag kiezen uit 6 online sessies in totaal. Elke dag zijn er 2 sessies, elk over één van de thema’s: besparing, opwek en warmte. U kunt 2 sessies op één dag volgen. Elke sessie zit vol met informatie en inspiratie die u niet wilt missen.

Programma

Maandag 24 januari 2022 – Energiebesparing

Sessie 1: Planvorming & regelgeving (10:00 – 11:00 uur)
 • Lucas Boehlé (EZK): over Fitfor55, EED Energie-auditplicht en EPRD.
 • Jelte de Jong (EZK): over de laatste stand van zaken rond informatie- en energiebesparingsplicht.
 • Saskia Böttcher (EZK) en Jac van Trijp (RVO): over verbreding energiebesparing en de actualisatie van de Erkende Maatregelenlijsten.
Sessie 2: Faciliteren & ontzorgen (11:30 – 12:30 uur)
 • Rob van der Rijt (Alliantie Klimaatactie): over hoe de Alliantie Klimaatactie (kosteloos) ondernemers kan helpen met het verminderen van de CO2-uitstoot.
 • Martin Kloet (MKB-Nederland): over de Subsidie Verduurzaming MKB-regeling en DEB-tool en hoe dit ondernemers helpt bij het verduurzamen van hun bedrijfsvoering.
 • Teun Bokhoven (Stichting Bespaargarant): over wat de stichting Bespaargarant biedt voor het verduurzamen van gebouwen.

Dinsdag 25 januari 2022 – Duurzame opwek

Sessie 3: Technieken (10:00 – 11:00 uur)
 • Wijnand van Hooff (Holland Solar): over duurzame opwektechnieken in relatie tot de Erkende Maatregelenlijsten.
 • Olof van der Gaag (NVDE): over elektrificatie, hoe om te gaan met netcongestie en het belang van energieopslag en buffering.
 • Anne Melchers (EZK): over het Nationaal Waterstof Programma.
Sessie 4: Faciliteren & ontzorgen (11:30 – 12:30 uur)
 • Nina van den Berg (Green Business Club): over hoe realistisch duurzame opwek is in bebouwde kantoorgebieden en de kansen van opslag en warmtenetten. Met voorbeelden uit Amsterdam Zuidas en Den Haag Beatrixkwartier.
 • Selina Roskam (BZK): over verduurzaming en maatschappelijk vastgoed.
 • Bas van Weegberg (FNV): over het opleiden en omscholen van talent voor goede groene banen.

Woensdag 26 januari 2022 - Hernieuwbare warmte

Sessie 5: Planvorming & regelgeving (10:00 – 11:00 uur)
 • Reinier Koppelaar (EZK): over de recente ontwikkelingen van geothermie, groen gas, LT warmte en aquathermie in relatie tot bedrijven en kantoren.
 • Margreet van Gastel (Adviescommissie Warmte): over de highlights van de ingediende gemeentelijke warmtevisies en de uitdagingen die er nu liggen.
 • Aaldrik Haijer (WES): over de warmteplannen van het 6e Industriecluster.
Sessie 6: Faciliteren & ontzorgen (11:30 – 12:30 uur)
 • Martijn Clarijs (TNO en warmingUP): over de ontwikkelde ontwerpmethode voor toekomstbestendige warmtenetten door programma WarmingUP.
 • Anne Marie van Osch (Stichting Warmtenetwerk): over hoe warmtenetten en bedrijven elkaar vinden.
 • Janine Verweij (Vereniging Geothermie Nederland): over de inzet geothermie voor gebouwen of meerdere gebouwen.

Donderdag 27 januari 2022

Digitaal slotcongres (13:00 – 14:30 uur)
 • 13:00 uur: start van het slotcongres door host Laureen Peskens.
 • 13:00 – 13:15 uur: 1e uitreiking EZK Energy Award, aan de winnende gemeente.
 • 13:15 – 13:30 uur: de 1200e uitreiking van de CO2-Prestatieladder, lancering website verduurzaming bedrijfsterreinen en tekenmoment sectorovereenkomst Toezichtpraktijk Powermanagement Datacenters. Met Ruben Schutte (Transitiemakers), wethouder Amsterdam (Metropoolregio Amsterdam), Stijn Grove (Dutch Data Center Association) en Lotte de Bruijn (NLDigital).
 • 13:30 uur: keynote-panel over de ambities van het nieuwe kabinet, de energiebesparingsplicht en CO2-opgave. Met keynotesprekers Doekle Terpstra (Techniek Nederland), Jacco Vonhof (MKB-Nederland), Femke Hermans (Studenten voor Morgen) en Sandor Gaastra (directeur-generaal Klimaat en Energie bij EZK).
 • 14:00 uur: 2e uitreiking EZK Energy Award aan een van de genomineerde bedrijven: Mijnwater, Mol Freesia of TSN Groen.
 • 14:30 uur: einde. U kunt na de afsluiting doorgaan met netwerken in de online-omgeving van het evenement.

Deelname

Verzeker uzelf van een plek. Meld u zich hier aan voor dit meerdaagse evenement. Na uw aanmelding ontvangt u een activatiemail met een persoonlijke code. Hiermee krijgt u toegang tot de online omgeving van het evenement. Vanuit deze omgeving volgt u het voorprogramma en het slotcongres. En, ook interessant: na uw inschrijving kunt u direct netwerken met andere deelnemers.

Meer weten?

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Details

Locatie

Online

Datum

Ma 24 jan 2022 - 27 jan 2022

Gratis

Direct aanmelden